Strategin syftar till hållbar tillväxt via kundrelationer

Vår strategi syftar till att lösa utmaningar som den exceptionella situationen har medfört. Vår strategi är ambitiös: den är kundorienterad plan för hållbar tillväxt och balanserad ekonomi, och utsläppsmålen i strategin stöder genomförandet av våra medlemskommuners utsläppsmål.

Våra värden styr vår verksamhet

Våra värden styr våra val när vi strävar efter att nå våra ambitiösa mål.

Vision och roll: HRT år 2030

Vi erbjuder attraktiv och effektiv kollektivtrafik och stärker regionens livskraft och tillväxt. Vårt mål är att vara en attraktiv och skicklig partner för aktörer i branschen.

Våra strategiska mål för 2025

Vi har fyra strategiska mål med syfte att förbättra ekonomin, locka tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken och minska utsläpp:

  1. Mot utsläppsfri kollektivtrafik
  2. Rekordhög användning av kollektivtrafiken

  3. Kostnadseffektiv kollektivtrafik

  4. Balanserad ekonomi

Kundförståelse, smidiga resekedjor och ledning genom information bakom framgången

Vi har identifierat tre strategiska framgångsfaktorer som bidrar till att vi kan gå vidare och bli framgångsrik.