Att resa med oss

Cykling

Cykeln och kollektivtrafiken är ett bra par. Du kan lämna din cykel till anslutningsparkering eller ta den med dig till närtåget, metron eller färjan.

Lämna din bil på parkeringen

Lämna din bil på anslutningsparkeringen och fortsätt din resa med kollektivtrafiken. 

Delta i planeringen

Vi utvecklar våra tjänster och linjer tillsammans med invånare i Helsingforsregionen. Kolla de aktuella planerna och välj ditt sätt att delta och påverka.