HSL:n tilinpäätös 2013: HSL:n ja joukkoliikenteen vuosi 2013 oli menestyksekäs

Vuonna 2013 Helsingin seudun joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 3,1 prosentilla edellisvuodesta. Matkoja tehtiin vuoden aikana lähes 355,5 miljoonaa. Merkittävimmin matkustajamäärät olivat nousseet metro- ja lauttaliikenteessä.

”Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosi vuodelta. Viime syksynä julkistetun liikkumistutkimuksen mukaan nyt myös joukkoliikenteen suhteellinen osuus pääkaupunkiseudun kokonaisliikkumisesta kääntyi kasvuun ensimmäistä kertaa 50 vuoteen. Kyseessä on merkittävä muutos, joka kertoo siitä, että HSL:n palvelut kiinnostavat myös uusia asiakasryhmiä. Kevään 2013 uusasiakaskampanja toi HSL:lle lähes 30 000 uutta matkakorttiasiakasta”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi iloitsee.

Joukkoliikenteen suosiosta kertovat myös asiakastyytyväisyyden arvosanojen nousu. Yhteensä 50 000 asiakkaan antamat arvosanat olivat parantuneet kaikissa liikennemuodoissa. Asiakastyytyväisyyden yleisarvosana on 4,07 asteikolla 1-5, ja tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten matkustajien osuus on 87,5 prosenttia.  Myös eurooppalaisessa BEST-tutkimuksessa HSL-alueen joukkoliikenne oli vuonna 2013 kokonaisarvosanalla mitattuna paras joukkoliikennekaupunki jo neljättä kertaa peräkkäin.

Pinnaaminen pienemmäksi tehokkaalla tarkastuksella

Vuonna 2013 HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 586,5 miljoonaa euroa, josta lipputulojen osuus on 47,4 prosenttia ja jäsenkuntien maksuosuudet 49,7 prosenttia. Muut toimintatulot, yhteensä 17,2 miljoonaa euroa, koostuvat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutuloista ja vuokrista. HSL sai valtiolta 5,8 miljoonan euron tuen, jota maksetaan suurten kaupunkien joukkoliikenteelle.
Matkalippujen tarkastuksessa tavoitteena oli lisätä tarkastusten määrää 2,5 prosenttia edellisvuodesta ja tarkastaa lippuja etenkin siellä, missä liputta matkustaminen on yleisempää. Vuoden aikana tarkastettiin kaikkiaan noin neljän miljoonan matkustajan liput, mikä on noin 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Liputta matkustaneiden osuus oli keskimäärin 2,7 prosenttia. Tarkastusmaksutuloja kertyi 5,3 miljoonaa euroa.

Liikennöinnin hinnannousu hidastui

Toimintamenoja oli yhteensä 569,8 miljoonaa euroa. HSL:n suurin menoerä ovat liikennöintikustannukset. Viime vuonna liikennöintiin kului 79 prosenttia toimintamenoista eli 450,3 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen operoinnin kustannukset nousivat vuonna 2013 keskimäärin 1,5 prosentilla. Joukkoliikenneinfran käyttökorvaukset olivat yhteensä 69,5 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut olivat yhteensä 18,7 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa HSL:n palveluksessa oli 405 koko- ja osapäiväistä henkilöä. Vuonna 2013 HSL rekrytoi muun muassa lisää matkalippujen tarkastajia.

HSL investoi 13,4 miljoonalla eurolla. Investointimenoista 10,2 miljoonaa euroa liittyi nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpitoon ja uudistettavan lippu- ja informaatiojärjestelmän hankintoihin.
Myös HSL:n ympäristötavoitteiden osalta kirjattiin hyvä vuosi. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kääntyminen historialliseen nousuun on onnistuminen myös kestävän liikennejärjestelmän tavoitteiden kannalta.  Bussiliikenteen päästöjä on pystytty alentamaan vuosittain uusien kalustohankintojen myötä. Viime vuonna liikenteeseen tuli 130 uutta bussia.


 

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.