Raitiolinjaston uudistus tähtää selkeään verkostoon ja tiheään liikenteeseen

HSL:n hallituksen 10.2. hyväksymä raitioliikenteen linjastosuunnitelma pyrkii luomaan Helsinkiin helposti hahmotettavan ratikkaverkoston, joka palvelee mahdollisimman monen matkustajan liikkumistarpeita ja joka kytkeytyy saumattomasti muihin liikennemuotoihin.

Raitiolinjastoa on tarpeen uudistaa, koska Helsingin kantakaupunki muuttuu ripeää vauhtia. Muun muassa Jätkäsaaren, Hernesaaren ja Ilmalan uudet asuinalueet on suunniteltu raitioliikenteen varaan. Myös Laajasalossa sijaitsevan Kruunuvuorenrannan joukkoliikenteen suunnittelu perustuu sillalla kulkevaan raitiotiehen.

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma ulottuu vuoteen 2024 asti. Keskeisimmät uudistukset ovat rengaslinjojen 2 ja 3 pohjoispään sekä rengaslinjan 7 purkaminen. Linjan 2 reitti päättyy Pasilaan ja linjan 3 Meilahteen. Linja 7 jatkuu Jätkäsaareen ja pohjoisessa Meilahteen. Linjan 1 reitti ulottuu myös kantakaupungin länsipuolelle ja parantaa näin Helsinginkadun poikittaisyhteyttä. Linjoja 6, 7, 8 ja 9 jatketaan uusille asuinalueille.

”Tärkeimmillä osuuksilla ajaa useampia raitiolinjoja, joiden vuorovälit tahdistetaan niin, että ratikoita kulkee tiheään tahtiin eikä matkustajan tarvitse erikseen tutkia aikatauluja”, HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty sanoo.

Suunnitelman toteuttaminen edellyttää Välimerenkadun, Reijolankadun, Meilahden kääntöpaikan ja Pasilan uusien ratojen rakentamista. Nämä valmistuvat arviolta vuosien 2017 - 2021 aikana.

HSL sai linjastoluonnoksesta lausunnot Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta. HSL on ottanut lausunnot huomioon linjastosuunnitelmassa ja laatinut lisäselvityksiä yhteistyössä Helsingin kanssa.

Suunnitelmassa on muutettu linjojen 7 ja 9 reittejä Jätkäsaaressa niin, että linja 7 liikennöi Länsiterminaalille ja linja 9 Saukonpaateen. Näin linjan 7 liikenne voidaan lopettaa viimeisten laivojen saavuttua Länsiterminaaliin ja tarjota yöliikennettä pidempään Jätkäsaaren asukkaita palvelevalla linjalla 9. Samalla Kallioon ja Harjuun saadaan lisää yöliikennettä täydentämään linjaa 3.

Pasilan linjastoratkaisujen vaikutuksia palvelutasoon ja liikennöintikustannuksiin arvioitiin kolmella vaihtoehdolla. Yhtenä vaihtoehtona tarkasteltiin Länsi-Pasilan nykyisen reitin säilyttämistä, jota on toivottu useissa asukkaiden palautteissa. Arviointi ei antanut perusteita muuttaa suunnitelmaluonnoksen ratkaisua, jonka mukaan noin vuodesta 2021 alkaen raitiovaunut eivät enää aja Länsi-Pasilan lenkkiä. Samaan aikaan linjan 9 reitti pitenee Pasilankadun kautta Ilmalaan.

Helsingin lausunnon mukaisesti Katajanokan terminaalille liikennöivän linjan 5 aloittamista on aikaistettu niin, että liikenne käynnistyy elokuussa 2016. Linjan 4T vuorot siirretään linjalle 4.

Tiivis vuorovaikutus asiakkaiden kanssa

Raitioliikenteen linjastosuunnitelman valmistelu alkoi syksyllä 2013. Matkustajat ovat päässeet sanomaan mielipiteensä linjastosuunnitelmasta työn eri vaiheissa mm. suunnittelua varten perustetussa blogissa sekä kolmessa asukastilaisuudessa marras-joulukuussa 2013.

Linjastosuunnitelman luonnos julkaistiin HSL:n verkkosivuilla helmikuussa 2014, jolloin siitä kerättiin myös palautetta asukkailta. Palaute on suunnitelmaa laadittaessa otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon.

”Joukkoliikenteen linjasto on kokonaisuus, jossa monet seikat vaikuttavat toisiinsa”, Räty toteaa. ”Suunnittelun yhteydessä joudutaan toisinaan tekemään kompromisseja. Tavoitteenamme on, että muutokset hyödyttävät mahdollisimman monia eikä kenenkään matkustaminen vaikeutuisi kohtuuttomasti.”

Linjastosuunnitelma parantaa raitioliikenteen kustannustehokkuutta. Liikennöinnin kustannukset vähenevät noin 0,8 miljoonaa euroa vuodessa verrattuna suunnittelutyössä laadittuun perusvaihtoehtoon, jossa raitiolinjasto ulottuu uusille asuinalueille mutta muuhun linjastoon on tehty vain vähäisiä muutoksia. Suunnitellun linjaston liikennöintiin tarvitaan seitsemän raitiovaunua vähemmän kuin perusvaihtoehdossa.

Nyt hyväksytty suunnitelma koskee vain keskustan raitiolinjastoa. Laajasalon raitiotien yleissuunnittelu on käynnissä ja Kalasataman raitioteiden yleissuunnittelu alkaa tänä vuonna. Niiden linjauksiin ja ajoitukseen vaikuttavat muun muassa Kruunusilloista ja Hanasaaren voimalasta tehtävät päätökset.

Liajakohtaiset kartat:

Linja 1

Linjat 2 ja 3

Linja 4

Linja 5

Linja 6

Linja 7

Linja 8

Linja 9

Linja 10

 

Kartta: raitiolinjasto, tilanne 2024

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma -raportti


Lisätiedot:
osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330,
ryhmäpäällikkö Arttu Kuukankorpi, p. 4766 4350ja
joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty, p. 4766 4366
 

Kommentit

Kalliossa ei juuri ole joukkoliikennettä kuten kartastakin näkyy. Eikö Toisen linjan kiskoja voisi ottaa hyötykäyttöön ja perustaa niille uuden linjan? Esim. Toiselta linjalta rautatientorin kautta Töölöön tms.Toki Hakaniemestä menee moni raitiovaunu, mutta linjojen yläpää ja keskivaihe on täysin ilman joukkoliikennettä.

Onko otettu huomioon että: pystyykö Rautatieaseman pysäkki välittämään noin suuren määrän vaunuja, nyt kun 5 ja 7 meinataan vielä tunkea sinne.
Paikalla on tiheästi valo ohjattuja suojateitä ja liikenne vetää nykyiselläänkin nihkeästi.

Rautatientorin pysäkki ei ruuhkaudu uudessakaan tilanteessa. Vuorojen määrä kasvaa kahdella ruuhkatunnissa. Pysäkkiä käyttävien linjojen vuorovälit ovat jatkossa yhtenäisempiä, ja aikataulusuunnittelulla voidaan pyrkiä rytmittämään vaunujen tulo pysäkille säännöllisin väliajoin.

Onko tuossa mietitty yhtään nykyisen Kuusitien silmukkaa, sillä nykyisessä silmukassa ajantasaus ei onnistu ilman että se sotkisi linjan 10 liikennettä. Nykyiset pysäkit ovat linjan 10:n ja tulevan 3:n käytössä ja vastapäätä kyseisiä pysäkkejä ei mahdu ajantasauspysäkkiä nykyisillä liikennejärjestelyillä. Siinä käytännössä kolme eri vaihtoehtoa 1, Aikatululla pelaaminen eli synkronointi linjan 10 kanssa jolloin linjojen 3 ja 10 vaunut eivät ole yhtäaikaa kuusitien pysäkillä. 2, Kuusitien silmukan ajosuunnan vaihtaminen jolloin ajantasaus ja lähtöpysäkki olisi silmukan sisäpuollella ja linjojen 3 ja 10 kaupunkiin päin menevä pysäkki olisi sama. 3, Silmukan geometrian muuttaminen siten että kiskojen ja mannerheimintien etelään juohtavien kaistojen väliin mahtuu pysäkki tai vaihtoehtoisesti kavennetaan mannerheimintien kaupunkiin johtavaa puolta siten että siihen mahtuu pysäkki. Käytännöllisintä mielestäni olisi vaihtaa silmukan ajosuunta jolloin linjan 3 ajantasausta suorittava vaunu ei tukkisi linjan 10 reittiä huopalahden suuntaan ja molempien linjojen vuorot keskustan suuntaan kulkisivat samalta pysäkiltä.

Kuusitien päätepysäkin raidejärjestelyjä on selvitetty. Silmukan kiertosuunnan kääntäminen ei ole aivan yksinkertaista. Kuusitien silmukassa tullaan vain kääntämään vaunuja ympäri ja aikataulun tasaus tapahtuu sivuraiteella. Kuusitieltä voi poistua vaunusta ja nousta kyytiin, mutta kyytiin nousun jälkeen asiakas voi joutua odottamaan aikataulun tasausajan. Usein on siis järkevää nousta kyytiin vasta Jalavatien pysäkiltä. Kympin ratikka pysähtyy jatkossakin Kuusitiellä kuten nykyään.

Toisin sanoen ratikka seisoo sivuraiteella odottamassa aikataulun mukaista lähtöaikaa, mutta siihen ei enää päästetä ketään sisään. Jos matkustaja ei sattunut olemaan pysäkkikorokkeella samalla hetkellä kuin kääntöraiteelle ajava ratikka, on jäätävä odottamaan seuraavaa ratikkaa tai juostava äkkiä seuraavalla pysäkille. Haloo!

Onko täysin unohdettu linjan 1 jatkaminen Käpylästä Oulunkylän asemalle ja linjan 10 jatkaminen Pikku-Huopalahdesta Huopalahden asemalle...?!

Edellä mainitut jatkamiset palvelisivat suuresti mm. sujuvaa vaihtamista uudelle poikittaiselle Raidejokeri-linjalle sekä Kehäradalle lentoasemayhteyksineen ja muuhun lähijunaliikenteeseen.

Linjojen 1 ja 10 jatkamista Raide-Jokerin tasalle ei tässä suunnitelmassa ole selvitetty, mutta osana Helsingin uutta yleiskaavaa on laadittu selvityksiä kauemmas esikaupunkeihin ulottuvista pikaraitiolinjoista.

Minustakin on outoa, ettei ykköstä ei ole suunniteltu pidennettäväksi Käpylässä. Kovin paljon lisäpituutta ei tarvittaisi, jotta saataisiin hyvät vaihtoehdot juniin ja 550:een.

Teidän esitetty muutos raitiolinja 2 arkadiankadun kautta asemalle on aivan väärä. Vanha reitti Kampin kautta on oikea. Ihmiset pääsevät sieltä Metrolla ja Bussi ja raitiovaunulla kätevästi eteenpäin. Ei kaikki yhteen paikkaan kuten Teidän esitys tulee tekemään. Töölöstä menevät ihmiset eivät mahdu busseihin jotka ovat nytkin aivan täynnä jotka haluavat Kamppiin. Kuka Teidän suunnittelija on Tätä muutosta ehdottanut ei varmasti käytä tätä yhteyttä ja mitään kyselyä ei ole tehty.
JÄRKI KÄTEEN

Teidän esitetty muutos raitiolinja 2 arkadiankadun kautta asemalle on aivan väärä. Vanha reitti Kampin kautta on oikea. Ihmiset pääsevät sieltä Metrolla ja Bussi ja raitiovaunulla kätevästi eteenpäin. Ei kaikki yhteen paikkaan kuten Teidän esitys tulee tekemään. Töölöstä menevät ihmiset eivät mahdu busseihin jotka ovat nytkin aivan täynnä jotka haluavat Kamppiin. Kuka Teidän suunnittelija on Tätä muutosta ehdottanut ei varmasti käytä tätä yhteyttä ja mitään kyselyä ei ole tehty.
JÄRKI KÄTEEN

Hmm. Kun silloisten kolmosten reitti siirrettiin Arkadiankadulta Fredrikinkadulle, siitäkin tuli valituksia ja moitteita väärästä ratkaisusta.

Linjan 7 tulee kulkea Messukeskuksen edestä.

Ei oo niin vaikeeta kävellä Kellosillalta Messukeskukseen

Asun Alppiharjussa ja töissä käyn Ullanlinnassa. En ole yhtään tyytyväinen siihen että pääsen jatkossa ainoastaan yhdellä linjalla suoraan töihin. Mielestäni kantakaupungissa pitäisi olla näinkin lyhyelle matkalle useampia vaihtoehtoja, ei kuintenkaan niin että pitäisi vaihtaa välineestä toiseen. Varsinkin kun raitiovaunut ovat niin haavoittuvia talvisin.

Hei, minä asun Ullanlinnassa ja käyn töissä Hakaniemessä. Mielestäni 1A:n reittiä ei saisi muuttaa, vaan nykyinen linja Ullannlinnasta Etelärannan ja Kruunuhaan kautta Kallioon ja takaisin pitäisi säilyttää vaihtoehtoisena linjana . Reitti on nopeampi vaihtoehto Ullanlinnasta Kallioon verrattuna esim. 3 ratikkaan.

Korjatkaa jo tuo linkki 2 & 3 -linjan karttaan, nyt se tuo 1 -linjan.

Olisi kiva tietää, mitä yleisöpalautetta oikeasti otettiin mukaan, kun tuota palauteprosessia nyt tiedotteessa kehutaan. Minusta kartasto näyttää samalta kuin se kommentoitavaksi tarjoiltu ehdotus.

Varsinkin 2 -linjan kulun jatkamista Kampin-Rautatieaseman kautta toivottiin runsaasti.

Voisiko linjojen 2 ja 3 turhat "seisotukset" Eläintarhassa jo piakkoin lopettaa. On turhauttavaa seistä paikoillaan, kun olisi kiire eikä istua tyhjänpanttina. Tai edellinen ratikka voisi odottaa ja ottaa kiireisimmät kyytiinsä.

Kyseessä on päätepysäkki, jolta ratikat lähtevät aikataulun mukaisesti. Jos vaunu ajaisi hitaammin ennen Eläintarhan pysäkkiä, odotus olisi lyhyempi, mutta lähtö eteenpäin ei silti aikaistuisi.

Kalasatamaan piti saada "hyvää vauhtia" uusia reittejä HSL:n toimesta. Tällä hetkellä alueelle ei kulje edes KutsuPlus -palvelu. Ajattelitteko kenties tehdä asialle, ennen vuotta 2024, jotakin?

Kalasataman keskuksen rakentaminen aiheuttaa lähivuosina isoja poikkeusjärjestelyjä alueen liikenteelle. Rakennustöiden käynnistyessä suora ajoyhteys Hermannin rantatietä pitkin katkeaa Kalasataman metroaseman kohdalla kolmen vuoden ajaksi ja myös Itäväylän liikenne siirtyy kiertoreitille. Ajoneuvoliikenne Hermannin rantatien suunnalta Itäväylän eteläpuolelle Sörnäistenniemen asuinalueelle ohjataan tilapäistä kiertotietä pitkin Capellan puistotien ja Arielinkadun kautta. Läpiajoyhteyttä ajoneuvoliikenteelle Suvilahden läpi Sörnäisten rantatien suuntaan ei ole käytettävissä työmaan aikana. Hermannin rantatietä kulkevat bussilinjat 55 ja 56 ohjataan työmaan ajaksi kulkemaan Vanhan Talvitien kautta. Linjalle 56 tulee tilapäinen päätepysäkki Panimokadulle.

Tässä tilanteessa bussilinjojen vieminen Sörnäistenniemen alueelle ei ole vielä perusteltua, kun liikennöinti metroaseman kautta ei ole mahdollista poikkeusreittien aikana. Itäväylän kiertoreitti aiheuttaa muutoksia kävelyreitteihin, mutta reitti metroasemalle pyritään pitämään niin suorana kuin se työmaiden puitteissa on mahdollista. Kävelyreitti alittaa Itäväylän kiertoreitin alikulkutunnelin kautta. Itäväylän kiertoreitille rakennetaan pysäkkipari, joka tulee olemaan linjan 16 (Rautatientori-Kulosaari-Korkeasaari) ja yölinjojen 85N-97N käytössä.

Kalasataman keskuksen rakentamisen yhteydessä rakennetaan myös uudet bussipysäkit Hermannin rantatielle Kalasataman metroaseman sisäänkäynnin eteen. Pysäkit ovat käytettävissä aikaisintaan vuonna 2017. Tällöin on varauduttu pidentämään jokin Kalasatamaan liikennöivistä bussilinjoista Sompasaaren suuntaan, ennen alueen läpi suunnitellun raitiotien toteutumista. Bussiliikenteen aloittaminen on perusteltua Sompasaaren ja Nihdin alueiden rakentuessa. Raitioliikenteen yleissuunnittelu käynnistyy vuoden 2015 aikana.

Koillis Helsingin linjastosuunnitelma sisältää yllättäviä linjoja Kalasataman alueelle. Mm. linja 50, joka ajaa nyt Herttoniemeen, meneekin Kalasatamaan jne. Onko tarkoitus jotenkin salakuljettaa nämä llinjamuutokset Koillis Helsingin linjamuutosten ohella, kun ette niistä kerro yllä olevassa vastauksessannekaan?

Voisiko tälle sivulle saada kartan tai linkin karttaan, josta suunnitellut muutokset olisi helpompi hahmottaa kuin pelkästä tekstistä.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.