HSL kannattaa runkolinja 550:n siirtämistä raiteille – matkustajamäärät kasvavat nopeasti

Runkolinja 550:n muuttaminen pikaraitiotielinjaksi, eli niin kutsuttu Raide-Jokeri-hanke, täyttää sille asetetut tavoitteet. Asia todetaan hankkeesta tehdyssä hankearvioinnissa, josta on saatu alustavia tietoja. Myös HSL kannattaa hanketta, sillä se tiivistää seudun kaupunkirakennetta ja parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa.

”Runkolinja 550 on koko HSL-alueen suosituin bussilinja, ja jo nykyisillä matkustajamäärillä se on ruuhka-aikoina kapasiteettinsa ylärajoilla. Tämän vuoksi linjan ajaminen busseilla ei ole tulevaisuudessa kestävä ratkaisu”, sanoo HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Tero Anttila.

HSL:n johdolla laaditussa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2015) Raide-Jokeri on sijoitettu yhdeksi seudun tärkeimmistä joukkoliikennehankkeista. Suunnitelman mukaan hanke toteutettaisiin vuoteen 2025 mennessä. Uusi pikaraitiotie tiivistäisi kaupunkirakennetta merkittävästi, ja lisäksi se tekisi uutena poikittaisena raideyhteytenä seudun joukkoliikennejärjestelmästä entistä verkostomaisemman.

Raide-Jokeri on pikaraitiotie, jonka on suunniteltu kulkevan nykyisen runkolinja 550:n reittiä mukaillen Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen. Helsinki ja Espoo päättävät hankkeen etenemisestä tänä keväänä. Jos molemmat kaupungit päättävät jatkaa hankkeen valmistelua, aletaan laatia yksityiskohtaisempia toteutussuunnitelmia.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.