HSL ryhtyy tarkastamaan Tampereen joukkoliikenteen matkaliput

HSL ryhtyy tarkastamaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen matkaliput. Kyseessä on pilotti, jonka on tarkoitus käynnistyä elokuussa 2016, kun Tampereen joukkoliikenne on siirtynyt uuteen vyöhykepohjaiseen lippu- ja tariffijärjestelmään. Kokeilu jatkuu syksyyn 2017.

HSL ja Tampere keräävät pilotissa kokemuksia yhteistyöstä tarkastusmaksutoiminnassa sekä liputtomuudesta Tampereen joukkoliikenteessä ja päättävät kokemusten perusteella jatkotoimenpiteistä.

HSL on nykyisin ainoa organisaatio Suomessa, joka hoitaa tarkastusmaksulain mukaista matkalippujen tarkastustoimintaa. Oman alueensa lisäksi HSL tarkastaa matkaliput koko maan junaliikenteessä.
HSL:llä ja Tampereen kaupungin joukkoliikenteellä on perinteisesti ollut hyvä yhteistyö, koska molemmat toimivat joukkoliikenneviranomaisina Suomen suurimpiin kuuluvilla kaupunkiseuduilla. Siksi oli luonteva, että Tampere ehdotti HSL:lle yhteistyötä, jossa kuntayhtymä hoitaa käytännön tarkastustoiminnan ja maksujen perimisen.

Tampere tarkastusmaksulain piiriin   

Matkalippuja voidaan tarkastaa ilman erityisiä lupia, mutta tarkastusmaksun periminen edellyttää, että toiminnassa noudatetaan lakia joukkoliikenteen tarkastusmaksusta. Tarkastajien tulee myös olla virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.
Tampere haluaa uuden vyöhykejärjestelmän myötä lisätä tarkastuksia ja siirtyä tarkastusmaksulain mukaiseen toimintaan.  Se on saanut liikenne- ja viestintäministeriöltä oikeuden maksun perimiseen ilman asianmukaista lippua matkustavilta.
Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettua asetusta muutetiin 1.5. 2016 siten, että maksu on voimassa HSL-kuntayhtymän toimivalta-alueella, rautateiden joukkoliikenteessä sekä Tampereen kaupungin joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueella.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.