HSL kehittää Kirkkonummen liityntäyhteyksiä – vastaa liikkumiskyselyyn!

HSL kartoittaa kyselyn avulla Kirkkonummen alueella kulkevien liikkumistottumuksia ja mielipiteitä alueen joukkoliikenteestä. Tietoja liikkumisesta kerätään linjastosuunnittelun tueksi Kirkkonummen liityntälinjojen kehittämiseen.

Liikkumiskyselyyn voi vastata 24.10.2018 asti. Kyselyyn toivotaan vastauksia myös henkilöiltä, jotka eivät käytä joukkoliikennettä. Vastaamiseen menee noin 5–10 minuuttia.

Suunnittelutyössä tavoitteena on kehittää Kirkkonummen alueen juna- ja metroliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennelinjastoa. Pääpaino suunnittelussa on Kirkkonummen keskusta-alueen, Kantvikin, Upinniemen ja Masalan bussiyhteyksissä. Suunnitelmassa tarkastellaan, miten nykyistä liityntäliikennettä voidaan kehittää voimassa olevien sopimusten aikana ja niiden ehtojen mukaisesti.

Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelu -blogi toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogisivustolla asukkailla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja keskustella HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa.

Linjastosuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä Kirkkonummen kunnan, Pohjolan liikenteen ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Tavoitteena on, että työ valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Muutokset Kirkkonummen liityntälinjastoon toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Liikkumiskysely

Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelu -blogi

 

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.