Matkustajat ovat tyytyväisiä Suomenlinnan lauttaliikenteeseen

Lähes 90 prosenttia Suomenlinnan lautan matkustajista oli HSL:n kesän kyselyssä liikenteeseen tyytyväisiä.

Suomenlinnan lauttaliikenne sai vastaajilta yleisarvosanakseen 4,15 asteikolla yhdestä viiteen. Matkustajien tyytyväisyys lauttaliikenteeseen on pysynyt korkealla tasolla huolimatta siitä, että lauttaliikenteen kesäkuukausien matkustajamäärät ovat vuosi vuodelta kasvaneet.   

Korkea tyytyväisyys selittyy osittain sillä, että Suomenlinnaan tehdään etenkin kesäkuukausina paljon yksittäisiä vapaa-ajan matkoja. Suomenlinnassa asuvien lauttamatkustajien tyytyväisyys oli satunnaisia matkustajia hieman matalammalla tasolla. Suomenlinnan lautan vakituisista käyttäjistä 80 prosenttia antoi lauttaliikenteelle yleisarvosanan 4 tai 5, kun satunnaisista käyttäjistä kiitettävän arvosanan antoi 90 prosenttia.  

Suomenlinnan asukkaat olivat muita matkustajia tyytyväisempiä lauttahenkilökunnan palvelukykyyn, mutta tyytymättömämpiä liikenteestä saatavaan tietoon sekä odottamisolosuhteisiin laitureilla.

HSL pyrkii helpottamaan tiedonsaantia muun muassa Reittiopasta kehittämällä.
Suomenlinnan päälaituriin tehtiin perusparannus vuonna 2017. Korjaus nosti Suomenlinnan asukkaiden tyytyväisyyttä odottamisolosuhteisiin, vaikkakin kulkua lastenrattaiden, pyörätuolin tai pyörän kanssa toivotaan yhä parannettavan. Suomenlinnan asukkaat toivovat samanlaista porttia myös Kauppatorin laiturille.

HSL mittasi matkustajien tyytyväisyyttä lauttaliikenteeseen kesäkuukausina tehdyllä kyselyllä. Kesällä 2018 tutkimukseen osallistui yli 1 200 lauttamatkustajaa.

Tutkimusaineisto on tarkasteltavissa avoimessa nettitietokannassa osoitteessa: https://hsl.louhin.com/asty/

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.