HSL:n hallituksen päätöksiä 28.5.2019

Lippujärjestelmän palveluväylän ohjelmiston hankinta vuosille 2020–2023 (EU-kynnysarvon ylittävä hankinta)

Hallitus päätti Tieto Finland Oy:n tarjouksen perusteella hyväksyä HSL:n lippu- ja informaatiojärjestelmään liittyvän sopimusmuutoksen. Sopimusmuutoksella WESB-palveluväylä korvataan IBM:n AppConnect Enterprise -tuotteella. Lisäksi hallitus päätti hyväksyä hankinnan arvioiduiksi kokonaiskustannuksiksi enintään 1 077 725 euroa (+ alv 24 %).

Linkki pöytäkirjaan

Osavuosikatsaus 1/2019

Hallitus päätti merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1/2019.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Lausunnon antaminen Uusimaa-kaavan 2050 ehdotuksesta

Hallitus antoi lausunnon Uusimaa-kaavan 2050 ehdotuksesta. Kaavaratkaisut ovat pääosin yhtenevät MAL 2019 -suunnitelman valmistelun kanssa. HSL pitää erittäin hyvänä, että kaavoituksella tuetaan pääkaupunkiseudun parhaiten saavutettavien alueiden täydentämistä ja tiivistämistä joukkoliikenteeseen tukeutuen.

HSL muistuttaa, että Espoon kaupunkirata olisi hyödyllinen jo nyt, eikä sen toteuttamista saa sitoa yhteen ESA-radan toteuttamisen kanssa. Lisäksi HSL pitää tärkeänä, että Histan ja Östersundomin toteuttaminen kytketään yhteen raideliikenneyhteyden sitovan toteuttamispäätöksen kanssa. HSL esittää myös, että Myyrmäki lisätään vaihtopaikkojen verkostoon yhdeksi vaihtopaikaksi. HSL esittää, että kaikki juna- ja metrovarikot esitetään kaavakartalla ja että Uusimaa-kaavaan lisätään Kehäradan varikon varaus Lapinkylään sekä Rantaradan varikko valmisteilla olevan selvityksen mukaisesti. HSL ehdottaa, että raskaan liikenteen taukopaikkavaraukset esitettäisiin oikeusvaikutteisina kaavakartalla.

Linkki pöytäkirjaan

Lausunnon antaminen Tuusulan kunnan yleiskaavaehdotuksesta

Hallitus antoi lausunnon Tuusulan kunnan yleiskaavaehdotuksesta. HSL pitää kaavaehdotuksen tavoitteita ja kaavan yhdyskuntarakennetta tiivistävää luonnetta hyvänä. HSL kuitenkin muistuttaa, että parhaiten nykyrakenteeseen ja kestäviin kulkumuotoihin tukeutuvat alueet tulee toteuttaa ensin, mikä ei näy riittävän voimakkaasti uusien asuinalueiden vaiheistuksessa. HSL:n mukaan maankäytön painopistettä tulee Pohjois-Tuusulassa sijoittaa entistä vahvemmin Jokelaan, jonne kaavassa sijoitettaisiin vain 16 prosenttia uusista asukkaista. Lisäksi HSL esittää, että Tuusulanväylä merkitään kaavaan joukkoliikenteen laatukäytäväksi. HSL pitää hyvänä Hyrylästä itään Keravan suuntaan rakentuvaa maankäyttöä. Sen sijaan Tuusulanjärven länsirannan alueille on haastavaa järjestää kustannustehokasta joukkoliikennettä. HSL:n mukaan Järvenpää–Tuusula–Kerava-pyörätieyhteyttä tulee viedä eteenpäin suunnitteluvalmiutta parantamalla.

Linkki pöytäkirjaan

Lausunnon antaminen Järvenpään kaupungin yleiskaavaluonnoksesta

Hallitus antoi lausunnon Järvenpään kaupungin yleiskaavaehdotuksesta. HSL:n mukaan Järvenpään yleiskaavaluonnos tukee hyvin seudun MAL-tavoitteiden toteuttamista. HSL pitää erittäin hyvänä, että asemanseudut on nostettu kaavaluonnoksessa vahvasti esiin. Myös Järvenpään liittyminen HSL-alueeseen tukisi yhtenäisen joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä ja parantaisi samalla Järvenpään seudullista saavutettavuutta joukkoliikenteellä sekä junaliikenteen tarjontaa Helsinki–Järvenpää–Jokela-yhteysvälillä. HSL pitää erittäin kannatettavana Järvenpään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelmaa ja kehottaa parantamaan radanvarressa kulkevan Järvenpää–Tuusula–Kerava-pyörätien suunnitteluvalmiutta.

Linkki pöytäkirjaan

Lähijunaliikenteen koettu turvallisuus -tutkimuksen tulokset 2019

Hallitus päätti merkitä tiedoksi Lähijunaliikenteen koettu turvallisuus -tutkimuksen tulokset vuodelta 2019.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Kommentit

"Myös Järvenpään liittyminen HSL-alueeseen tukisi yhtenäisen joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä ja parantaisi samalla Järvenpään seudullista saavutettavuutta joukkoliikenteellä sekä junaliikenteen tarjontaa Helsinki–Järvenpää–Jokela-yhteysvälillä."

Ihan mielenkiinnosta, miten junaliikenteen tarjontaa parannettaisiin, jos Järvenpää liittyisi HSL:ään? Onko tästä olemassa joku suunnitelma?

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.