Kaupunkipyörillä tyytyväisiä käyttäjiä

Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien käyttäjät ovat entistä tyytyväisempiä. Asiakaskyselyyn vastasi 9 185 ihmistä, jotka antoivat kaupunkipyörille yleisarvosanaksi 3,84. Arvostelu tehtiin asteikolla 1–5, jossa 1 on huonoin ja 5 paras arvosana. Kaupunkipyörien NPS-luku eli palvelun suositteluarvo on 59, mikä on erinomainen tulos. Molemmat lukemat nousivat edellisvuodesta, jolloin yleisarvosana oli 3,81 ja NPS 56.

Vastaajat arvioivat kaupunkipyöräpalvelun eri osa-alueita. Parhaimmat arvosanat (yli 4) saivat käyttömaksujen kohtuullisuus (4,35) ja niiden selkeys (4,32), asemien kunto (4,23), käyttäjäksi rekisteröityminen ja käyttöoikeuden ostaminen kaupunkipyöräsivustolla (4,08) sekä asemien sijainti (4,04).

Heikoimmat arvosanat (alle 4) saivat puolestaan täydelle asemalle palautus (3,24), pikapalautekanavan käyttömahdollisuus (3,43), pyörien saatavuus (3,52), pyörän palautus asematelineeseen (3,52), pyöräpaikkojen saatavuus asemilla (3,63) sekä pyörien kunto (3,7). Pyörien saatavuudelle annettu arvosana nousi puolen arvosanan verran edellisvuodesta.

Enemmistö kaupunkipyöräilijöistä käyttää kaupunkipyörää muutaman kerran viikossa (34 %) tai muutaman kerran kuussa (22 %), mutta jopa 26 % noin kerran päivässä tai useammin (23 % vuonna 2018).

Kaupunkipyöriä käytetään eniten vapaa-ajan matkoilla (78 %), mutta reilusti yli puolet polkee niillä myös työmatkoja (57 %) ja asiointimatkoja (56 %). Kuntoilun vuoksi pyöriä kertoo käyttävänsä 15 %.

Kaupunkipyörä tukee joukkoliikenteen käyttöä. 29 % kulkee osan matkasta kaupunkipyörällä ja osan joukkoliikenteellä usein ja 42 % silloin tällöin. Koko matkan kaupunkipyörällä kertoi ajavansa 29 % vastaajista. Kulkutapojen yhdistelyä tehdään eniten metron kanssa (metro 41 %, juna 24 %, bussi 20 % ja ratikka 12 %).

Vastaajista 32 % kokee kaupunkipyörien tuoneen heille rahallisia säästöjä ja peräti 65 % kertoi saaneensa ajallista säästöä.

Kaupunkipyörät vähentävät autoilua

Kaupunkipyörää vähintään muutaman kerran viikossa käyttäviltä (vastaajia 5 525) kysyttiin, montako muulla kulkutavalla tehtyä matkaa kaupunkipyörä on korvannut viikossa. Eniten kaupunkipyörä on korvannut jalan, bussilla ja ratikalla tehtäviä matkoja, mutta merkittävän määrän myös automatkoja.

”Lähes kolmannes eli 31 % kertoi kaupunkipyörän korvanneen vähintään yhden automatkan viikossa. Heistä 15 % vastasi kaupunkipyörän korvaavan 2–5 matkaa viikossa. Tämä tarkoittaa kauden aikana kymmeniä tuhansia automatkoja vähemmän ja selviä säästöjä hiilidioksidi- ja lähipäästöissä,” HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen huomauttaa.

Kysymykseen, miten olet useimmiten liikkunut viimeisimmän vuoden aikana, suurin osa, 41 % vastaajista, kertoi kulkeneensa useimmiten joukkoliikenteellä. Seuraavaksi suosituimmat kulkumuodot olivat oma pyörä (13 %), auto (13 %), yhdistelmä pyörä (oma tai kaupunkipyörä) ja joukkoliikenne (12 %) sekä kävely (10 %).

Molemmissa kaupungeissa pyöräilevät ovat tyytyväisimpiä

Vastaajista suurin osa, 73 % käyttää kaupunkipyöriä Helsingissä, 7 % Espoossa ja 20 % molemmissa kaupungeissa. Espoossa kaupunkipyörien käyttäjissä on eniten autoilijoita (25 %), mikä on verrattavissa Espoon Helsinkiä suurempaan autoilun kulkumuoto-osuuteen. Espoossa kaupunkipyörä myös korvaa suhteellisesti enemmän automatkoja.

Helsingissä pyöriä käytetään useammin kuin Espoossa, kun taas Espoossa kaupunkipyörä yhdistetään Helsinkiä useammin osaksi joukkoliikennematkaa. Sekä Helsingissä että Espoossa kaupunkipyöriä käyttävät polkevat niillä useammin ja ovat halukkaampia suosittelemaan palvelua ystävilleen kuin pelkästään Helsingissä tai Espoossa kaupunkipyöriä käyttävät.

Kaupunkipyörien asiakaskysely tehtiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselylinkki lähti vastaajille kaupunkipyörien asiakaskirjeessä ja se oli näkyvillä myös HSL:n kaupunkipyöräsivustolla. Vastausaika oli 5.–15.9. Kyselyn vastausprosentti oli noin 10 prosenttia tämän kauden kaupunkipyöräasiakkaiden määrästä. Vastaajien kesken arvottiin 20 kappaletta kahden elokuvalipun paketteja. Palkinnot on toimitettu voittajille.
 

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.