Toimintatulot ja -menot

Rahoitamme toimintamme lipputuloilla, kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla.

Vuonna 2021 toimintatulomme olivat 733,4 miljoonaa euroa, josta lipputulojen osuus oli 34,5 prosenttia, jäsenkuntien maksamien kuntaosuuksien osuus 53 prosenttia ja 12,5 prosenttia tuli muista tulolähteistä. Toimintamenomme olivat yhteensä 706 miljoonaa euroa.

Liikennöinnistä maksettavat operointikustannukset olivat yhteensä 499,6  miljoonaa euroa eli 70,8 % toimintamenoista.

Toiminnasta aiheutuvat kulut kohdistetaan jäsenkunnille palvelujen käytön mukaisesti.

Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän mukaisesti. Kustannusten jaossa käytettävät kysyntätiedot (nousut ja matkustajakilometrit liikennemuodoittain ja kunnittain) perustuvat lippulajitutkimuksiin ja lippu- ja informaatiojärjestelmän tietoihin tai muihin vastaaviin luotettavista lähteistä kerättyihin tietoihin.

Toimintatulot 2021 milj. €
Lipputulot 235,3
Kuntaosuudet 388,5
Muut tulot * 109,6
Yhteensä 733,4

*) mm. valtion tuet, tarkastusmaksutulot ja vuokratulot.

Toimintamenot 2021 milj. €
Liikennöinti 499,6
Infra 140,9
Palvelujen ostot 32,8
Henkilöstö 24,9
Vuokra ja muut menot 7,7
Yhteensä 706,0

 

Talouden raportit