Toimintatulot ja -menot

Rahoitamme toimintamme lipputuloilla, kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla.

Vuonna 2023 toimintatulomme olivat 876,4 miljoonaa euroa, josta lipputulojen osuus oli 43 prosenttia, jäsenkuntien maksamien kuntaosuuksien osuus 53 prosenttia ja 4 prosenttia tuli muista tulolähteistä. Toimintamenomme olivat yhteensä 830,1 miljoonaa euroa.

Liikennöinnistä maksettavat operointikustannukset olivat yhteensä 558,9  miljoonaa euroa eli 67,3 % toimintamenoista.

Toiminnasta aiheutuvat kulut kohdistetaan jäsenkunnille palvelujen käytön mukaisesti.

Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän mukaisesti. Kustannusten jaossa käytettävät kysyntätiedot (nousut ja matkustajakilometrit liikennemuodoittain ja kunnittain) perustuvat lippulajitutkimuksiin ja lippu- ja informaatiojärjestelmän tietoihin tai muihin vastaaviin luotettavista lähteistä kerättyihin tietoihin.

Toimintatulot, milj. euroa

Lipputulot   376,4
Kuntaosuudet   466,3
Muut tulot*   33,7
Yhteensä   876,4

*Sisältävä muun muassa tarkastusmaksutulot, valtion tuet ja vuokratulot

Toimintamenot, milj. euroa

Liikennöinti     558,9
Infra     197,5
Palvelujen ostot     36,0
Henkilöstö     28,3
Vuokraulut ja muut menot     9,4
Yhteensä     830,1 

 

Talouden raportit