Toimintatulot ja -menot

Rahoitamme toimintamme lipputuloilla, kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla.

Vuonna 2022 toimintatulomme olivat 814,8 miljoonaa euroa, josta lipputulojen osuus oli 38 prosenttia, jäsenkuntien maksamien kuntaosuuksien osuus 52,5 prosenttia ja 9,5 prosenttia tuli muista tulolähteistä. Toimintamenomme olivat yhteensä 733,9 miljoonaa euroa.

Liikennöinnistä maksettavat operointikustannukset olivat yhteensä 525,4  miljoonaa euroa eli 71,6 % toimintamenoista.

Toiminnasta aiheutuvat kulut kohdistetaan jäsenkunnille palvelujen käytön mukaisesti.

Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän mukaisesti. Kustannusten jaossa käytettävät kysyntätiedot (nousut ja matkustajakilometrit liikennemuodoittain ja kunnittain) perustuvat lippulajitutkimuksiin ja lippu- ja informaatiojärjestelmän tietoihin tai muihin vastaaviin luotettavista lähteistä kerättyihin tietoihin.

Toimintatulot 2022     milj. €
Lipputulot     309,7
Kuntaosuudet     427,8
Muut tulot *     77,2
Yhteensä     814,8

*) mm. valtion tuet, tarkastusmaksutulot ja vuokratulot.

Toimintamenot 2022     milj. €
Liikennöinti     525,4
Infra     141,7
Palvelujen ostot     34,6
Henkilöstö     22,5
Vuokra ja muut menot     9,7
Yhteensä     733,9

 

Talouden raportit