Toimintatulot ja -menot

Rahoitamme toimintamme lipputuloilla, kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla.

Vuonna 2020 toimintatulomme olivat 665,4 miljoonaa euroa, josta lipputulojen osuus oli 36,6 prosenttia, jäsenkuntien maksamien kuntaosuuksien osuus 51,9 prosenttia ja 11,5 prosenttia tuli muista tulolähteistä. Toimintamenomme olivat yhteensä 719,1 miljoonaa euroa.

Liikennöinnistä maksettavat operointikustannukset olivat yhteensä 507,1 miljoonaa euroa eli 70,5 % toimintamenoista.

Toiminnasta aiheutuvat kulut kohdistetaan jäsenkunnille palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän mukaisesti. Kustannusten jaossa käytettävät kysyntätiedot (nousut ja matkustajakilometrit liikennemuodoittain ja kunnittain) perustuvat lippulajitutkimuksiin ja lippu- ja informaatiojärjestelmän tietoihin tai muihin vastaaviin luotettavista lähteistä kerättyihin tietoihin.

Toimintatulot 2020 milj. €
Lipputulot 243,3
Kuntaosuudet 345,3
Muut tulot * 76,8
Yhteensä 665,4

*) mm. valtion tuet, tarkastusmaksutulot ja vuokratulot.

Toimintamenot 2020 milj. €
Liikennöinti 507,1
Infra 146,8
Palvelujen ostot 32,5
Henkilöstö 23,4
Muut 9,3
Yhteensä 719,1

 

Talouden raportit