Dixin rakentaminen tuo muutoksia Tikkurilan liikenteeseen 1.6.

Dixin toisen vaiheen rakentaminen on käynnistynyt. Rakentaminen tuo väliaikaisia muutoksia Tikkurilan keskustan liikennejärjestelyihin 1.6. alkaen.

Kevyen liikenteen alikulkuyhteys Jokiniemen ja Tikkurilan välillä sulkeutuu 8.6. alkaen. Jokiniemen suunnasta on yhä pääsy alikulun kautta rautatieaseman laitureille 2–6. Alikulun sulkeuduttua jalankulkuyhteys Tikkurilan ja Jokiniemen välillä kulkee asemasillan kautta, ja polkupyöräyhteys pohjoisen alikulun tai Tikkurilantien kautta.

Rakennustöiden ajan autoilijoiden kiertoreitti kulkee Kielotien kautta. Laajennustyömaa katkaisee Asematien itäpään sekä Ratatien Unikkotiestä pohjoiseen. Ajoyhteys Asematieltä Ratatielle katkaistaan aikaisintaan 1.6. alkaen. Dixin rakentamisen toinen vaihe valmistuu keväällä 2017.