Vantaan sisäiselle linjalle 55 viivästyksiä Ylästöntiellä 15.6.–31.7.

Siltatyömaa Ylästöntiellä Tuusulanväylän alituksessa sulkee ajokaistoja ja voi siten aiheuttaa viivästyksiä myös reittiä käyttävälle Vantaan sisäiselle bussilinjalle 55.

Paikalla on siltatyömaan aikana käytössä vain yksi ajokaista. Työmaa alkaa 15.6. ja päättyy 31.7.