HSL:n pysäkkikuulutukset laajenevat runkobussilinjoille 550 ja 560 tiistaina 30.10.

HSL:n liikennevälineiden sisällä kuuluvat pysäkkikuulutukset laajenevat seuraavaksi myös bussiliikenteeseen, kun pysäkkikuulutukset otetaan käyttöön runkobussilinjoilla 550 ja 560 tiistaina 30. lokakuuta.

Ensimmäisessä vaiheessa kyse on vielä pilotista, jonka tarkoituksena on testata, toimivatko bussien kuulutukset toivotulla tavalla myös todellisessa matkustajaliikenteessä. Kuulutukset tulevat tiistaina käyttöön miltei kaikissa HSL:n oransseissa runkobusseissa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Myös niihin kuulutukset ovat tulossa.

HSL:n kuulutukset sisältävät seuraavan pysäkin nimen suomeksi ja ruotsiksi ja merkittävimmissä vaihtopaikoissa myös englanniksi. Seuraavan pysäkin nimi kuulutetaan hieman ennen kuin bussi saapuu pysäkille.

Kun kuulutukset on saatu käyttöön runkobussilinjoilla, järjestelmä on tarkoitus laajentaa myös kaikkeen muuhun HSL:n bussiliikenteeseen. Kesällä kuulutukset otettiin käyttöön raitiovaunuissa. Metrossa ja lähijunissa kuulutukset ovat olleet käytössä jo pitkään, mutta ne perustuvat liikennöitsijöiden omiin järjestelmiin.

Erityisryhmät ja muut matkustajat ovat olleet mukana HSL:n kuulutusäänen valinnassa ja muussa kuulutusten kehittämistyössä. Kuulutuksia on testattu muun muassa koeajoissa, joissa on kiinnitetty huomiota kuulutusten sopivaan äänenvoimakkuuteen.

HSL pyrkii kuulutusten avulla parantamaan matkustajainformaation laatua ja helpottamaan matkustamista. Samalla pysäkkikuulutukset parantavat joukkoliikenteen esteettömyyttä ja tekevät siitä saavutettavampaa. Kuulutukset ovat olleet käytössä jo aiemmin kaikissa liikennevälineissä useimmissa Euroopan suurissa kaupungeissa.

HSL toivoo kuulutuksista ja niiden toimivuudesta palautetta, joka myös pyritään ottamaan kuulutusten jatkosuunnittelussa huomioon. Järjestelmää on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa.