Tapiolan bussiterminaali avataan liikenteelle 4.3.2019

Joukkoliikenne Tapiolan alueella ja Etelä-Espoossa paranee maanantaina 4. maaliskuuta, kun Tapiolan bussiterminaali avataan liikenteelle.

Muutoksen myötä kaikki Tapiolan kautta kulkevat tai sinne päättyvät bussilinjat alkavat käyttää uutta bussiterminaalia, joka sijaitsee Merituulentiellä. Tapionaukion bussiterminaali poistuu käytöstä terminaalin avaamisen yhteydessä. Myöskään Pohjantiellä ei enää ole bussiterminaalia. Pohjantien pysäkit pysyvät kuitenkin sitä kautta kulkevien bussilinjojen käytössä lukuun ottamatta laituria numero 40 (pysäkki E2000), joka poistuu käytöstä.

Uudessa bussiterminaalissa bussia odotetaan sisätiloissa, ja yhteys terminaalista bussiin kulkee liukuoven läpi kuten esimerkiksi Kampissa tai Matinkylässä. Parempien metro-bussi-vaihtoyhteyksien lisäksi myös yhteydet Etelä-Espoosta esimerkiksi Leppävaaran ja Meilahden suuntiin paranevat terminaalin avaamisen myötä merkittävästi.

Muutos koskee runkobussilinjaa 550, bussilinjoja 111, 112, 113, 114, 115, 118, 118B, 124, 124K, 125, 125K, 548, 549 ja 551, yöbusseja 113N, 114N, 118N, 125N ja 551N sekä lähibusseja 116, 117 ja 119.

Uudet, päivitetyt joukkoliikenteen reitit näkyvät HSL:n Reittioppaassa (www.reittiopas.fi), kun haun tekee päivämäärälle 4.3.2019 tai myöhemmin.

Lisätietoa bussiterminaalista saa bussiterminaalin omilta sivuilta osoitteesta www.tapiolankeskus.fi/bussiterminaali

Opaskartta Tapiolan metroasemasta ja sen lähialueesta (PDF-tiedosto)

Terminaalin lähtölaiturit

Uusi bussiterminaali on jakautunut kahteen osaan: pohjoiseen ja eteläiseen, joiden välissä kulkee Merituulentie. Pohjoisessa osassa sijaitsevat laiturit 1–7, ja niiltä lähtee suurin osa eteläisen Espoon liityntäyhteyksistä. Eteläisessä osassa sijaitsevat laiturit 10 ja 11, mistä lähtevät muun muassa linjat 550 Itäkeskuksen ja 551 Leppävaaran suuntiin.

Terminaalin pohjoinen osa:
Laituri 1: linja 112
Laituri 2: linjat 124, 124K, 125, 125K
Laituri 3: linjat 118, 118B
Laituri 4: Linjat 548, 549
Laituri 5: Linjat 114, 115
Laituri 6: Linja 113
Laituri 7: Linja 111 Otaniemen suuntaan; linjat 550, 551 Westendinaseman suuntaan; lähibussilinjat 116, 117, 119; yölinjat 113N, 114N, 118N, 125N, 551N Espoon suuntaan

Terminaalin eteläinen osa:
Laituri 10: saapuvat bussit
Laituri 11: Linja 111 Hyljelahden suuntaan; linja 550 Itäkeskuksen suuntaan; linja 551 Herttoniemen suuntaan; lähibussilinjat 116 ja 119; yölinjat 113N, 114N, 118N, 125N, 551N Kampin suuntaan

Kartta bussien lähtölaitureista Tapiolan terminaalissa 4.3.2019 alkaen

Miten löydän terminaaliin? Miten liikun terminaalissa?

Terminaali sijaitsee Tapiolan metroaseman ja kauppakeskus AINOAn yhteydessä, ja kulku terminaaliin on opastettu niin metroasemalta, kauppakeskuksesta kuin Tapiolan katuverkostakin. Vastaavasti bussiterminaalista on järjestetty opastus metroon, katuverkkoon ja kauppakeskukseen.

Yhteys metroasemalta bussiterminaalin pohjoiseen osaan:
Tapiolassa suurin osa Espoon liityntälinjoista kulkee terminaalin pohjoisesta osasta (laiturit 1-7). Metroasemalta sinne kuljetaan laiturin länsipäästä (aseman Matinkylän puoleinen pää, uloskäynnit A ja B). Laiturilta kuljetaan liukuportaat ylös lippuhalliin ja jatketaan suoraan seuraaviin liukuportaisiin. Hissi taas vie bussiterminaalin viereen suoraan laiturialueelta ja lippuhallista.

Yhteys metroasemalta bussiterminaalin eteläiseen osaan:
Bussiterminaalin eteläiseen osaan (laiturit 10 ja 11) saapuu Tapiolassa suurin osa Espoon liityntälinjoista. Lisäksi eteläiseltä puolelta lähtevät runkolinja 550 Leppävaaran ja Itäkeskuksen suuntaan sekä 551 Otaniemen, Meilahden, Pasilan ja Herttoniemen suuntaan.
Bussiterminaalin eteläiseen osaan kuljetaan metron itäpään (Helsingin keskustan suunnan pääty) lippuhallin kautta. Laiturialueelta lippuhalliin saavuttaessa liukuportaat bussiterminaaliin sijaitsevat oikealla puolella. Hissi kuljettaa laiturialueelta itäiseen lippuhalliin, ja hissi lippuhallista bussiterminaaliin kulkee liukuportaiden vierestä.

Yhteys bussiterminaalin eteläisen ja pohjoisen osan välillä:
Bussiterminaalin eteläisen ja pohjoisen osan välillä on mahdollista kulkea kauppakeskus AINOAn aukioloaikoina (ma-pe klo 7-22, la klo 7-21, su 10-21) väliaikaista kulkureittiä, joka ylittää Merituulentien. Terminaalin pohjoiselta puolelta ylikululle pääsee nousemalla kauppakeskus AINOAssa Stockmannin edustalla olevilla hisseillä kerroksen ylöspäin. Terminaalin eteläiseltä puolelta ylikululle pääsee käyttämällä väliaikaisia kierreportaita tai hissiä. Varsinainen kulkuyhteys valmistuu kauppakeskuksen laajennuksen valmistuessa syksyllä 2019.

Kartta Tapiolan terminaalin väliaikaisesta kulkureitistä eteläisen ja pohjoisen terminaalin välillä (PDF-tiedosto)

Kun kauppakeskus on suljettu, pohjoisen ja eteläisen osan välillä täytyy kiertää ulkoa Tuulikinsillan kautta tai vaihtoehtoisesti kulkea metron aukioloaikoina metroaseman lippuhallien kautta.

Muutos runkolinjalla 550 ja linjalla 551

Runkolinjan 550 reitti muuttuu kulkemaan osuuden Kontiontie–Westendinasema Merituulentien bussiterminaalin ja Etelätuulentien kautta. Linja alkaa käyttää Tapiolan metroaseman (bussiterminaalin) ja Tuuliniityn pysäkkejä. Samalla linja ei enää pysähdy Kontiontien pysäkillä vaan Tapiolan terminaalissa.
Linjalta 550 poistuvat pysäkit: Kontiontie, Sateentie, Tapiolansilta

Linjan 551 reitti jatkuu Tapiolasta Westendinasemalle. Linja ei enää käytä Tapionaukion väliaikaista bussiterminaalia vaan ajaa Merituulentien bussiterminaalin ja Etelätuulentien kautta samoin kuin runkolinja 550. Linja alkaa käyttää Tapiolan metroaseman (bussiterminaalin) ja Tuuliniityn pysäkkejä.
Linjalta 551 poistuvat pysäkit: Tapionaukio

Muutos linjalla 111

Linja 111 siirtyy kulkemaan välin Pohjantie–Westend Merituulentien bussiterminaalin ja Tapiolantien kautta. Linja käyttää uudella reitillään Tapiolan metroaseman (bussiterminaalin), Sateentien ja Tapiolansillan pysäkkejä. Pohjantiellä linja siirtyy Hyljelahden suunnassa käyttämään laituria 42 nykyisen laiturin 40 sijaan.
Linjalta 111 poistuvat pysäkit: Pohjantie (laituri 40), Tuuliniitty, Westendinasema

Muutos linjalla 113

Linja 113 alkaa kulkea suoraan Tapiolan bussiterminaalista Pohjantielle ja toisinpäin. Linja ei siis enää kierrä Etelätuulentien, Westendinaseman ja Tapiolantien kautta Tapionaukiolle. Pohjantiellä linja siirtyy Tapiolan suunnassa käyttämään laituria 42 nykyisen laiturin 40 sijaan.
Linjalta 113 poistuvat pysäkit: Pohjantie (laituri 40), Tuuliniitty, Westendinasema, Tapiolansilta, Sateentie, Tapionaukio

Muutos linjoilla 548 ja 549

Linjat 548 ja 549 alkavat kulkea suoraan Tapiolan bussiterminaalista Pohjantielle ja toisinpäin. Linja ei siis enää kierrä Etelätuulentien, Revontulentien ja Tapiolantien kautta Tapionaukiolle. Pohjantiellä linja siirtyy Tapiolan suunnassa käyttämään laituria 44 nykyisen laiturin 40 sijaan.
Linjoilta 548 ja 549 poistuvat pysäkit: Pohjantie (laituri 40), Tuuliniitty, Sateentie, Tapionaukio

Muutos linjoilla 112, 114, 115, 118, 118B, 124, 124K, 125 ja 125K

Linjat 112, 114, 115, 118, 118B, 124, 124K, 125 ja 125K alkavat kulkea Tapiolan bussiterminaalista Merituulentieltä nykyisen Pohjantien sijaan.
Linjoilta poistuvat pysäkit: Pohjantie

Muutos yölinjoilla

Yölinjat 113N, 114N, 118N, 125N ja 551N alkavat kulkea Tapiolan terminaalin kautta. Linjat 113N, 114N, 118N ja 125N kulkevat välin Länsiväylä–Pohjantie/Merituulentie Tapiolantien kautta. Linja 551N ei enää aja Tapionaukiolle vaan linjan reitti jatkuu Tapiolan bussiterminaalin kautta Westendinasemalle.
Linjoilta 113N, 114N, 118N ja 125N poistuvat pysäkit: Westendinasema, Tuuliniitty
Linjalta 551N poistuvat pysäkit: Tapionaukio

Muutos lähibusseilla

Tapiolan lähibussilinjat 116, 117 ja 119 ajavat Tapiolan bussiterminaalin kautta, mikä aiheuttaa linjoille pieniä muutoksia.

Linja 116 käy edelleen ajamassa Tuulikujalla ja Sateenkaarella, mutta Revontulentien reittiosuus jää ajamatta.

Linjat 117 ja 119 jättävät Revontulentien sekä pysäkit Tuuliniitty ja Sateentie ajamatta.