Uusia kulkuyhteyksiä Tapiolan bussiterminaaliin, metroasemalle ja ulkotiloissa 24.10. alkaen

Kulkeminen Tapiolan bussiterminaalin eri puolten, kauppakeskuksen ja metron välillä yksinkertaistuu lopullisten kulkuyhteyksien avautuessa 24.10. Kulkuyhteyksien avaaminen liittyy kauppakeskus Ainoan uuden osan käyttöönottoon. Samalla avataan myös uusi pyöräparkki Merituulentien ylittävälle kannelle, uuden Merituulentorin alle.

Uusia sisäänkäyntejä metrolle 24.10.

Metrolle vievät Tapiolassa jatkossa uudet esteettömät E-, F-, ja I-sisäänkäynnit kauppakeskuksen eteläkulmassa. E- ja I-sisäänkäynnit johtavat Sammonsillan eri päihin samalla tasolla kuin kauppakeskuksen 1. kerros, F-sisäänkäynti taas yhtä kerrosta ylemmäs Merituulentorille. Myös kauppakeskuksen kautta pääsee metrolle jatkossa useampaa reittiä. Kulku Länsituulelta metroon ja bussiterminaaliin helpottuu uusien liukuportaiden tullessa käyttöön.

Kaikkien metron sisäänkäyntien sijainnit on merkitty karttaan ja 3D-kuvaan alempana.

Uusia reittejä bussiterminaaliin 24.10.

Kulkeminen Tapiolan bussiterminaalin eteläisen ja pohjoisen puolen välillä helpottuu uusien kulkuyhteyksien avautuessa. Uusi reitti bussiterminaalin eri puolten välillä kulkee uusien käyttöön otettavien liukuportaiden kautta, jotka johtavat terminaalia ylempänä olevaan kerrokseen. Terminaalia kerrosta ylemmällä tasolla pääsee kulkemaan suoraan vastakkaisen puolen liukuportaille kauppakeskuksen laajennusosan käytävää pitkin. Käytössä on 24.10. alkaen myös uusia hissiyhteyksiä eri kerrosten välillä, jotka helpottavat esteetöntä kulkua terminaalin eri puolten välillä.

Uudet liukuportaat, hissit ja kulkureitti kauppakeskuksen läpi bussiterminaalin eri puolten välillä on merkitty alempana oleviin karttoihin.

Merituulentorin alueen valmistuminen luo myös uusia kävelyreittejä mm. yöbusseille, kun kauppakeskuksen pääsee kiertämään myös länsipuolta itäpuolta kauppakeskuksen kiertävän Tuulikinsillan reitin lisäksi. Tuulikinsilta on kävelyalue kauppakeskuksen itälaidalla, Tapionaukion ja kauppakeskuksen välissä. Uudet ja jo auki olleet kauppakeskuksen läpi kulkevat kulkureitit bussiterminaalille ovat käytössä vain kauppakeskuksen aukioloaikoina.

Uusi yhteys bussiterminaalin eri puolten välillä

Sinisellä bussiterminaalin laituritaso, josta uudet liukuportaat ja hissit vievät kerrosta ylemmälle tasolle (seuraava kuva). Kerrosta ylempänä pääsee vaihtamaan toiselle puolelle bussiterminaalia. Bussiterminaalin kanssa samassa tasossa ei ole Merituulentien ylittävää yhteyttä.

Terminaali on rakennettu Merituulentien molemmille laidoille ja bussit pysähtyvät sen eri puolilla riippuen siitä, kumpaa päätepysäkkiä kohti linja ajaa.

Kauppakeskuksen 1. kerros, jossa uusi kulkuyhteys liukuportaiden kautta bussiterminaalin eri puolille on merkitty vihreällä katkoviivalla. Punainen katkoviiva erottaa nykyään käytössä olevat ja 24.10. avautuvat kauppakeskuksen osat toisistaan. Kuvassa oikealla itäpuolen Tuulikinsilta ja Tapionaukio.

Reitit metron sisäänkäynneille asemalla

Reitit ja sisäänkäynnit ulkotiloissa