Juna-asemien uuden informaatiojärjestelmän asennukset etenevät Keravalle

Juna-asemien raide- ja aikataulunäyttöjä sekä kuulutuksia ohjaavan uuden informaatiojärjestelmän asennukset etenevät pääradalla Keravalle. Järjestelmäpäivityksen yhteydessä näyttöjen ulkoasu ja kuulutusten ääni muuttuvat entisestä. Uusi järjestelmä mahdollistaa asemainformaation kehittämisen tulevaisuudessa matkustajien toiveiden suuntaan.

Juna-asemien raide- ja aikataulunäyttöjä sekä kuulutuksia ohjaavan uuden informaatiojärjestelmän asennukset etenevät Keravalle. Keravan asemalla uusi järjestelmä on arvion mukaan käytössä 18.3. torstaina. Koivukylän, Rekolan ja Korson asemille on asennettu uusi järjestelmä 12.-16.3. aikana ja Saviolla järjestelmää asennetaan 17.3.

Uusi järjestelmä on otettu jo aiemmin käyttöön rantaradan asemilla Leppävaarasta Ilmalaan, pääradalla Käpylästä Hiekkaharjuun ja koko kehäradalla.

Järjestelmäpäivityksen yhteydessä näyttöjen ulkoasu ja kuulutusten ääni muuttuvat entisestä. Asennusten yhteydessä informaatiossa voi olla asemilla myös hetkellisiä puutteita. Uusi järjestelmä mahdollistaa asemainformaation kehittämisen tulevaisuudessa matkustajien toiveiden suuntaan.

Juna-asemien informaatiojärjestelmästä koko Suomessa vastaa HSL:n yhteistyökumppani Fintraffic Raide Oy.

Uusi raidenäyttö Leppävaaran asemalla