HSL avasi Ideapajan Aviapolis-alueen joukkoliikenteelle

HSL kutsuu asukkaita osallistumaan Aviapoliksen
joukkoliikennesuunnitteluun uudella
Ideapaja-vuorovaikutusfoorumilla. Sivustolla
käyttäjät voivat kertoa näkemyksiään Aviapolis-alueen
joukkoliikenteestä ja kommentoida joukkoliikennesuunnitelmassa
käsiteltäviä kysymyksiä. Ideapaja tarjoaa
kommentointimahdollisuuksien lisäksi foorumin uusille ideoille ja
keskustelunavauksille.

Kehärata nopeuttaa yhteyksiä

Alkuvuoden aikana tehtävässä Aviapoliksen
joukkoliikennesuunnitelmassa laaditaan linjastosuunnitelma
tilanteeseen, jossa pääradan, lentoaseman ja Vantaankosken radan
yhdistävä
Kehärata on avattu liikenteelle. Työssä
käsitellään myös Itä- ja Länsi-Vantaan välisiä poikittaisia
bussilinjoja, jotka kulkevat Aviapolis-alueen läpi. Uusi linjasto
on tarkoitus ottaa käyttöön samalla kun Kehäradan junaliikenne
alkaa, arviolta vuoden 2015 alussa. HSL:n tavoitteena on luoda
alueelle selkeä linjasto tiheästi liikennöivine runkolinjoineen.
Suunnitelmaa laadittaessa hyödynnetään Ideapajassa esitettyjä
ideoita ja kommentteja.

Kehäradan myötä suuri osa lentoaseman ympäristön
joukkoliikennematkoista siirtyy juniin. Rata parantaa oleellisesti
Aviapoliksen ja lentoaseman saavutettavuutta eri puolilta
pääkaupunkiseutua. Esimerkiksi matkat pääradan varresta,
Länsi-Vantaalta ja Länsi-Helsingistä nopeutuvat huomattavasti.
Aviapoliksen suuralueelle tulee kaksi Kehäradan asemaa, Aviapolis
Tikkurilantien ja Tietotien risteykseen sekä Lentoasema
lentoterminaalien yhteyteen.

Myös yritykset mukaan suunnitteluun

Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöön rakentunut Aviapolis
on yksi pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvavista työpaikka- ja
asuinalueista. Alueelle on kehittynyt runsaasti yritystoimintaa:
työpaikkoja on jo nyt yli 30 000.

HSL kutsuu Aviapoliksen yrityksiä ja niiden henkilökuntaa
mukaan ideoimaan alueen tulevaa joukkoliikennelinjastoa. Yritykset
voivat myös hyödyntää HSL:n Liikkumisen ohjauksen palveluja.
Suunnitteluprojektissa HSL:n yhteistyökumppaneina ovat mm.
Helsingin seudun kauppakamari ja lentoaseman ylläpidosta vastaava
Finavia.

Aviapolikseen kuuluvilla Tammiston, Kartanonkosken, Pakkalan,
Veromiehen ja Ylästön asuinalueilla on tällä hetkellä noin 16 500
asukasta, ja määrä kasvaa useilla sadoilla joka vuosi. HSL toivoo,
että verkossa toimiva vuorovaikutusfoorumi kerää laajan joukon
kiinnostuneita keskustelemaan Aviapolis-alueen
joukkoliikenteestä.

Aviapoliksen Ideapaja-sivuston tausta-aineistoon voi tutustua
ilman kirjautumista, mutta keskusteluihin osallistuminen vaatii
kirjautumisen, joka onnistuu esimerkiksi
Facebook-tunnuksilla.

Aviapolis-alueen
joukkoliikennesuunnitelman Ideapaja

Liikenneviraston Kehärata-sivusto