HSL hankkii uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän TietoFinland Oy:ltä

Helsingin seudun joukkoliikenteessä otetaan vuoden 2015 loppuun mennessä käyttöön uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä. Se tuo mukanaan uuden matkakorttijärjestelmän ja yhtenäistää nykyiset matkustajainformaatiojärjestelmät. Uudistus saattaa koko Helsingin seudun joukkoliikenteen ajantasaisen matkustajainformaation piiriin.

HSL:n hallitus on valinnut kilpailutuksen perusteella järjestelmän toimittajaksi Tieto Finland Oy:n, jonka tarjous arvioitiin kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Hankinta sisältää uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän toteutuksen ja ylläpidon 5 vuodeksi. Uuden järjestelmän investointikustannukset ovat noin 60 miljoonaa euroa.

Nyt hankittavaa järjestelmää voidaan jatkokehittää toimittajariippumattomasti, mikä vähentää HSL:n kustannuksia pitkällä aikavälillä ja antaa paremmat mahdollisuudet lisätä järjestelmään uusia palveluita kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa. Ylläpitokustannukset ensimmäisen viiden vuoden aikana ovat yhteensä noin 30 miljoonaa euroa.

Matkustajille järjestelmän uudistus alkaa näkyä vuonna 2014 entistä kattavampina, ajantasaisina informaatio- ja verkkopalveluina. Matkustajan on mahdollista tarkastaa esimerkiksi pysäkkinäytöstä, tietokoneelta tai kännykästä, koska ajoneuvo saapuu pysäkille. Lisäksi reitin hallintaa helpottavat kaikkiin busseihin asennettavat näytöt, joissa näkyy seuraavan pysäkin nimi.

Uusi järjestelmä rakentuu vahvasti ajoneuvojen paikkatiedon hyödyntämiseen. Satelliittipaikannuksen avulla parannetaan esimerkiksi poikkeustilanteiden informaatiota. Viestintäjärjestelmä ajoneuvojen ja varikoiden välillä mahdollistaa reaaliaikaiset hätäviestit ja muun ajantasaisen tiedon välittämisen kuljettajille ja matkustajille. Myös joukkoliikenteen luotettavuus ja sujuvuus paranevat, kun joukkoliikenteen liikennevaloetuuksia voidaan toteuttaa nykyistä laajemmalla alueella.

Matkustajatiedotuksen ohella järjestelmän tuottama informaatio parantaa liikenteen hallintaa, joukkoliikenteen suunnittelua, lipputulojen seurantaa ja talouden suunnittelua sekä laadun valvontaa.

Matkakortin käyttöalueen laajentaminen uusiin kuntiin helpottuu, sillä uuteen järjestelmään ja kortinlukijaan voidaan lisätä uusia matkustusvyöhykkeitä nykyjärjestelmää joustavammin. Lipun osto matkakortille monipuolistuu ja helpottuu uusien verkko- ja mobiilipalveluiden ansiosta. Järjestelmässä varaudutaan kaarimaisten maksuvyöhykkeiden käyttöönottoon.

Uusi järjestelmä toteutetaan avoimen arkkitehtuurin periaatteella. Se tarjoaa luotettavan reaaliaikaisen joukkoliikenneinformaation myös muiden palveluntarjoajien käyttöön. Jo nyt HSL:n jakaman avoimen tiedon pohjalta on syntynyt joukko itsenäisiä palveluita, jotka edistävät esimerkiksi aikataulutiedon saatavuutta.

Nykyisen, 2000-luvun alussa käyttöönotetun matkakorttijärjestelmän uudistaminen on tarpeen, sillä tällaisten järjestelmien elinkaari on enintään 10–15 vuotta. Uudistuksen ensimmäinen matkustajille näkynyt vaihe oli matkakorttien vaihto ISO-standardin mukaisiksi vuosina 2009–2010. Uusien matkakorttien käyttöönotto mahdollisti uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän avoimen kilpailuttamisen.