HSL:n liikennöintisuunnitelma vuosille 2012-2013 pidentää talviaikataulukautta

Kesäkuun puolivälistä alkaen liikennöidään yksin
kesäaikatauluin kahdeksan viikon ajan aina elokuun puoleenväliin
asti, kun tähän asti keskikesällä on ollut omat aikataulunsa.
Muutos selkeyttää aikatauluja ja liikenteen tarjota vastaa entistä
paremmin alkukesän runsasta kysyntää.

Helsingin sisäiseen liikenteeseen ei aiempaa lyhyemmän
kesäkauden vuoksi tehdä erillistä kesäaikataulukirjaa, vaan
aikataulutiedotus tapahtuu linjakohtaisilla aikatauluilla ja
verkkopalvelulla. Linjakohtaisia aikatauluja on jaossa
liikennevälineissä ja palvelupisteissä. Espoon ja Vantaan
kesäaikataulukirjat painetaan, mutta kotijakelun sijaan kesäkirja
on noudettavissa palvelupisteistä ja kirjastoista.
Talviaikataulukirjat 2012 - 2013 painetaan edelleen kaikissa
kunnissa.

Helsingissä muutoksia kantakaupungissa ja
VuosaaressaEtelä- ja Länsi-Helsingin linjasto muuttuu
talviliikennekauden alkaessa syksyllä 2012. Tarkoituksena on
kehittää kantakaupungin linjastoa ja tehdä muutoksia varsinkin
niille linjoille, jotka ovat kärsineet luotettavuus- ja
kapasiteettiongelmista.

Raitoliikenne 4:n yöliikenne jatkuu, joten bussin 18N reitti
ei jatku Katajanokalle, kuten HSL:n liikennesuunnittelijat aiemmin
kaavailivat.

Bussilinja 17 alkaa ajaa syysliikenteen alusta lähtien väliä
Kruununhaka – Viiskulma arkisin n. klo 8 – 17.

HSL selkeyttää Vuosaaren linjastoa syksyllä 2012
lakkauttamalla linjat 90B, 90BK, 90K ja 562 sekä jatkamalla linjan
78 reittiä Vuosaaren metroasemalta Aurinkolahden kautta
Hansaterminaaliin. Linjan 78 päiväliikenteen vuoroväli tihenee
kymmeneen minuuttiin arkisin klo 9-14 välisenä aikana, jolloin
linjan tarjonta vastaa tulevan Jokeri 2 -linjan tasoa.

Erillisiä yölinjoja lakkautetaan ja ne korvataan pääasiassa
uusilla N-reiteillä. Muutokset tähtäävät yölinjaston selkeyden ja
kattavuuden parantamiseen.

Espoossa Tapiolan busseja poikkeusreitilleEspoon
liikenteen suurin muutos tapahtuu Tapiolan keskuksessa
Merituulentiellä, joka suljetaan liikenteeltä Länsimetron
rakentamisen vuoksi näillä näkymin vuoden 2013 alussa. Järjestely
aiheuttaa reittimuutoksia useilla Espoon sisäisillä linjoilla ja
seutulinjoilla. Poikkeusreitit ovat todennäköisesti käytössä siihen
asti, kun Länsimetron aloittaa liikennöinnin.

Linja 158 jatkaa Tillinmäkeen syysliikenteen alusta.

Myös Espoossa lakkautetaan erillisiä yölinjoja, jotka
korvataan pääasiassa uusia N-reittejä perustamalla.

 

Vantaalla muutoksia lentokenttälinjoilla ja
Keski-VantaallaVantaalla HSL nostaa yhteistyössä VR:n kanssa
lentokenttälinjan 61 kesäliikenteen palvelutason talviliikenteen
tasolle kesästä 2012 alkaen. Myös linjan reitti muuttuu, jotta se
palvelisi entistä paremmin kasvavaa Pakkalanrinteen asuinaluetta.

Lentoaseman seutulinjojen reittivaihtoehtoja vähennetään
kesäliikenteen alusta, jotta linjasto selkeytyisi. Linjan 615
liikenne keskitetään yhdelle nopealle reitille ja osa T-vuoroista
siirtyy linjalle 620, jonka erillinen yöllä ajettava N-reitti jää
pois käytöstä. Linjojen 615 ja 620 tarjontaa kohdennetaan
vastaamaan paremmin kysyntää. Aviapolis-alueen ja lentoaseman
ympäristön työmatkaliikennettä palvelee kesäliikenteen alusta myös
uusi linja 612.

Keski-Vantaan ja Helsingin keskustan välisiä yhteyksiä
kohdennetaan paremmin kysyntää vastaa-vaksi. HSL lisää
kesäliikenteen alusta lähtien liikennettä linjalle 650 ja linjat
651 ja 652 yhdistetään linjaksi 652, joka kulkee Tammiston,
Kartanonkosken ja Pakkalanrinteen kautta.

Osa Myyrmäen ja Martinlaakson välillä liikennöivistä
linjoista siirtyy kulkemaan Louhelantien ja Uomatien alikulun
kautta, mikä nopeuttaa matkaa. Joitain Koivukylän linjoja
nopeutetaan jättämällä Peijaksen lenkki pois.

Vantaan Akselin työpaikka-alueella liikennöi kesäliikenteen
alusta lähtien uusi linja 69B, joka ajaa Kuninkaanmäestä Tikkurilan
asemalle. Linjan 87, Mellunmäki - Leppäkorpi, reitti muuttuu
kesäliikenteen alusta.

Keravalle uusi U-linjaKoska Sipoo on liittynyt HSL:n,
bussilinja 9 korvataan Keravalla uudella U-linjalla 950
syysliikenteen 2012 alusta lähtien. Sipoon ja Keravan rajalla
sijaitsevan Bastukärrin uuden työpaikka-alueen palvelua parannetaan
linjan 738 reittimuutoksella.

Kommentteja kunnilta ja asukkailtaHSL:n linjasto- ja
aikataulusuunnitteluryhmä on laatinut suunnitelman yhteistyössä
kuntien joukkoliikenneasiantuntijoiden, liikennöitsijöiden sekä
Espoon koulutoimen, Vantaan sivistystoimen ja Keravan koulutoimen
kanssa. Liikennöitsijöiltä on pyydetty kommentit suunnitelmasta.

Uutena vuorovaikutustapana HSL pyysi suunnitelmasta myös
asukkaiden kommentteja. Asukkaat kertoivat mielipiteensä HSL:n
verkkosivujen kautta.

 HSL:n hallituksessa 24.1.
käsitelty luonnos Liikennöintisuunnitelmaksi vuosille 2012 -
2013