Tule mukaan rakentamaan joukkoliikenteen matkarauhaa

Joukkoliikenne on nimensä mukaisesti tarkoitettu joukoille eli
kaikille meille. Se on demokraattinen ja kestävä liikkumisen muoto
nopeasti kasvavalla metropolialueellamme. Joukkoliikenne on
parhaimmillaan helppoa, edullista, luotettavaa ja turvallista. Se
tarjoaa liikkumistavan myös heille, joilla ei ole mahdollisuutta
tai halua autoiluun. Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat
oleellinen osa toimivaa joukkoliikennettä, joka puolestaan takaa
Helsingin seudun elinvoimaisuuden.

 

HSL on tehnyt tiiviisti työtä useiden eri tahojen kanssa
joukkoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Työn tuloksena on
syntynyt turvallisuusstrategia, jonka pääperiaate on kirkas: meillä
jokaisella on oikeus matkustaa tai työskennellä junassa, bussissa,
metrossa, raitiovaunussa tai lautalla ilman pelkoa siitä, että
joutuu fyysisen tai sanallisen häirinnän kohteeksi. Minkäänlainen
huono käytös ja ihmisarvon loukkaaminen eivät kuulu
joukkoliikenteeseen. Nostetaan sen sijaan yhdessä hyvät käytöstavat
kunniaan!

 

Julkisuudessa ovat herkästi esillä vakavat tilanteet
joukkoliikenteessä. Niistä saattaa syntyä kuva, että joukkoliikenne
olisi aiempaa turvattomampaa. Näin ei ole. Päinvastoin riski
loukkaantua joukkoliikennevälineen kyydissä on merkittävästi
vähäisempi kuin autoillessa. Lisäksi joukkoliikenteen suosiolla on
positiivinen vaikutus yleiseen liikenneturvallisuuteen.
Autoilijatkin hyötyvät siitä, että mahdollisimman moni kulkee
julkisilla.

 

Asiat eivät ole huonosti, mutta ne voivat aina olla paremmin.
Vaikka joukkoliikenteen tarjoajat parantavat turvallisuutta, se ei
yksin riitä. Tärkein yhteistyökumppanimme turvallisuustyössä ovat
te hyvät matkustajat. Kun me joukkoliikenteen käyttäjät
kunnioitamme kanssamatkustajiamme ja työntekijöitä ja autamme
toisiamme erilaisissa tilanteissa, sillä on vahva vaikutus
tunnelmaan liikennevälineissä. Kehittyvä metropolikulttuurimme
tarvitsee suvaitsevaisuutta ja avunantoa eikä välinpitämättömyyttä.

 

Helsingin seudun liikenne, Helsingin kaupungin
liikennelaitos, VR, Eläköön.fi-liikenneturvallisuuskampanja ja
Veolia haastavat kaikki Helsingin seudun asukkaat tekemään vuodesta
2012 matkarauhan vuoden. Julistamme tänään 10. tammikuuta Helsingin
seudun joukkoliikenteeseen matkarauhan. Pyydämme kaikkia
joukkoliikenteessä matkustavia allekirjoittamaan julistuksen
Matkarauhaa.fi -sivustolla ja kertomaan siellä oma
matkarauhatoiveensa. Kaikkien toivottajien kesken arvotaan viisi
HSL:n vuosilippua (365 päivän kausilippua) ladattuna
henkilökohtaiselle matkakortille. Palkinnon arvo 1 466,70 euroa.
Esitettyjen toiveiden pohjalta laaditaan lisäksi HSL:n
joukkoliikenteen matkustajan turvallisuusohjeet sekä tehdään kirja,
joka luovutetaan uudelle Tasavallan Presidentille.

 

Matkarauha-kampanja näkyy 10.1.2012 alkaen lehdissä,
joukkoliikennevälineissä ja ulkomainonnassa sekä verkossa.
Matkarauha julistetaan klo 9 Rautatieaseman Kompassitasolla sekä
juna-asemilla, metroasemilla ja Kampin terminaalissa klo 12 ja
16.30. Tänään julkaistaan myös Jukka Pojan esittämänä Ville Venton
säveltämä ja Vesa Kujalan sanoittama Matkarauha-reggae, jonka voit
käydä kuuntelemassa Matkarauha.fi:ssä.

Hyvät Helsingin seudun asukkaat, rakennetaan yhdessä
matkarauhaa!

www.matkarauhaa.fi

 

Lisätietoja:   

• HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi,
suvi.rihtniemi(at)hsl.fi, p. 050 565 8884

• HSL:n viestintäjohtaja Mari Flink, mari.flink(at)hsl.fi, p.
040 715 0440

• HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta,
matti.lahdenranta(at)hel.fi, p. 050 385 5020

• VR:n lähiliikennejohtaja Antti Korhonen,
antti.korhonen(at)vr.fi, p. 040 8621 720

• Useat viranomais- ja järjestötahot yhdistävä
Eläköön.fi-liikenneturvallisuuskampanjan puheenjohtaja, Liikenteen
turvallisuusvirastoTrafin viestintäjohtaja Riitta-Liisa Linnakko,
riitta-liisa.linnakko(at)trafi.fi, p. 050 337 4426,
www.eläköön.fi

• Veolia Transportin toimitusjohtaja Janne Vihavainen,
janne.vihavainen(at)veolia-transport.fi, p. 040 571 6652

                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matkarauhan julistus

Joukkoliikennevälineitä käyttävien ja niitä kuljettavien
puolesta haluamme todeta, että kaikilla ihmisillä on tasavertaiset
oikeudet liikkumiseen, vapauteen ja henkilökohtaiseen
turvallisuuteen.

 

Ketään ei saa kohdella epäinhimillisesti tai alentavasti.
Näiden oikeuksien toteutuminen ei saa riippua ihonväriin,
sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun
mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään,
omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvasta erosta.

 

Jokaisella on oikeus matkarauhaan, mahdollisuuteen matkustaa
ja työskennellä lähijunassa, bussissa, raitiovaunussa, metrossa tai
Suomenlinnan lautalla ilman pelkoa joutumisesta fyysisen tai
sanallisen häirinnän kohteeksi. Matkalippunsa lunastaneella on
oikeus olettaa että tätä periaatetta noudatetaan kaikissa
liikennevälineissä, kaikkina aikoina, ilman poikkeuksia.

 

Näitä periaatteita kunnioittaen julistamme täten matkarauhan
vuodelle 2012.

 

Matkarauhaa-yhteistyötahot