Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 –tutkimus: Päihtyneet aiheuttavat eniten turvattomuuden tunnetta joukkoliikenteessä

Arkinen työmatka taittuu joukkoliikenteessä turvallisesti, mutta
etenkin viikonloppujen myöhäisliikenteessä niin matkustajat kuin
henkilökuntakin kokevat turvattomuutta. Sekä matkustajat että
kuljettajat toivovat tiukempaa puuttumista päihteiden käyttöön ja
valvonnan lisäämistä.

Tulokset käyvät ilmi Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011
-tutkimuksesta, jossa kartoitettiin matkustajien, kuljettajien sekä
joukkoliikenteen turvatehtävissä toimivan henkilökunnan näkemyksiä
ja kokemuksia Helsingin seudulla, Turussa ja Tampereella. Helsingin
seudulla kyselyyn vastasi 1 530 matkustajaa ja 342 henkilöstön
edustajaa: kuljettajia, konduktöörejä, matkalippujen tarkastajia
sekä metron ja VR:n turvahenkilöstöä. Tutkimuksen toteutti Shop´In
Research Oy. Vertailuaineistona on Liikenne- ja
viestintäministeriön selvitykset vuosilta 2005-2006.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suurimpana yksittäisenä ongelmana
pidetään päihtyneiden ihmisten häiriökäyttäytymistä. Enemmistö
toivookin lisää valvontaa erityisesti viikonloppujen
myöhäisliikenteeseen. Myös tarkempi puuttuminen alkoholin käyttöön
pysäkeillä, asemilla ja liikennevälineissä nousi tärkeimpien
kehittämiskohteiden joukkoon. HSL vauhdittaa turvallisuustyötä
laajalla rintamalla. ”Tarvitsemme yhteisen turvallisuutta tukevan
toimintakulttuurin”, HSL:n ryhmäpäällikkö Sami Aherva sanoo.

Tilanne kohentunut metrossa ja ratikassa, bussiliikenne
työn alla

Pääkaupunkiseudun bussinkuljettajat arvioivat turvattomuuden
lisääntyneen vuodesta 2005. Metron- ja raitiovaununkuljettajat taas
katsovat, että tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. Myös
bussimatkustajat kokevat tilanteen ammattilaisia hieman
valoisamman, sillä bussimatkustajien arvioissa ei ole tapahtunut
suuria muutoksia vuodesta 2005.

Kouluarvosana-asteikolla 4-10 matkustajat antoivat arkipäivien
työmatkaliikenteen turvallisuusarvosanaksi liikennevälineestä
riippuen 8,8–8,9. Viikonlopun myöhäisliikenteen arvosanojen
keskiarvot vaihtelivat matkustajilla välillä 6,6–6,9. Henkilökunnan
arvioissa arkipäiväliikenteen ja viikonlopun myöhäisliikenteen
välinen turvallisuusero nähtiin vielä suurempana. Arkipäivien
työmatkaliikenteen turvallisuus sai henkilöstöryhmästä riippuen
arvosanan 8,0–8,7 ja viikonlopun myöhäisliikenne 5,5–6,8.

HSL on ryhtynyt tositoimiin Helsingin seudun
bussinkuljettajien työturvallisuuden parantamiseksi. Sekä
vanhempaan bussikalustoon että uusiin linja-autoihin tulee
turvaohjaamo sekä turvanappi, jolla saa tarvittaessa yhteyden
turvavalvomoon. Turvallisuusvaatimukset on kirjattu bussiliikenteen
kilpailutuskriteeristöön. Liikennevälineissä on myös tallentavia
turvakameroita. Hyviä kokemuksia on saatu myös keskustan
terminaaleissa noin vuosi sitten aloitetusta tehovalvonnasta.

HSL:n ja laajan kumppaniverkoston yhteisesti laatima
Joukkoliikenteen turvallisuusstrategia 2012 - 2016 valmistui vuoden
alussa. Yhteistyökumppanit sitoutuvat toteuttamaan strategian
toimintalinjauksia maaliskuun lopussa solmittavalla
aiesopimuksella. Turvallisuusstrategia sisältää konkreettisia
toimenpiteitä, joilla lisätään matkustajien ja henkilökunnan
turvallisuutta. Matkustajille pyritään muun muassa laatimaan
selkeitä toimintaohjeita ongelmatilanteiden varalle.

Jatkossa HSL seuraa koettua turvallisuutta tekemällä
liikennehenkilökunnan turvallisuuskyselyn vuosittain.

Matkarauhaa –kampanjalle vastakaikua matkustajilta

”Turvallisuuskulttuurin luominen ei ole yksin
joukkoliikennetoimijoiden asia, vaan kuuluu kaikille”, Sami Aherva
HSL:stä sanoo. Aihe on herättänyt vastakaikua matkustajissa ja he
ovat ottaneet asian omakseen osallistumalla aktiivisesti
Matkarauhaa -kampanjaan. HSL:n kampanjasivulle on kertynyt tähän
mennessä jo lähes 4 000 toivetta, joissa toivotaan
matkakumppaneilta hyvää käytöstä muita matkustajia kohtaan.

HSL julkistaa turvallisuusstragegiansa 28.3.