Joukkoliikenteen vyöhykerajoista syntyi päätös

HSL:n hallitus hyväksyi yksimielisesti kokouksessaan 12.6. tulevassa taksa- ja lippujärjestelmässä noudatettavat vyöhykerajat. Uudessa järjestelmässä ei ole enää kuntarajoihin perustuvat maksualueita, vaan rajat piirtyvät kaarimaisesti eri etäisyyksille Helsingin keskustasta. Uloimpien vyöhykkeiden rajat tarkentuvat sitä mukaa kun uusia kuntia liittyy HSL:ään.

Päätöksessä on sovitettu yhteen seudun kuntien lausunnoissa esitettyjä näkemyksiä. Valtaosa kuntien esityksistä toteutuu; niihin kuuluu laaja B-vyöhyke, jolle sijoittuvat muun muassa Martinlaakso, Myyrmäki, Suur-Leppävaara, Suur-Matinkylä ja Kauniainen.

Helsingin kantakaupungin A-vyöhyke kattaa lännessä Lauttasaaren ja idässä Kulosaaren. Pasilan pohjoispuolella vyöhykkeen raja myötäilee pääosin Jokeri-linjaa 550. Jokeri sijoittuu B-kaarelle kuten myös Maunula ja Oulunkylän asema.

B-vyöhykkeen raja kulkee Espoossa Laaksolahden länsipuolella Pitkäjärveä myöten ja etelämpänä Suomenojan ja Friisilän välistä. Suur-Matinkylä kuuluu B-vyöhykkeelle ja Espoonlahden suuralue C-vyöhykkeelle. Kauniaisten asutut alueet kuuluvat B-vyöhykkeelle.

Vantaalla ja idässä B- ja C-vyöhykkeiden raja myötäilee pitkälti Kehä III:sta. Poikkeuksena on muun muassa Ala-Tikkurila, jossa raja noudattaa kuntarajaa niin, että alue sijoittuu Helsingin esityksen mukaisesti B-vyöhykkeelle.

Pääkaupunkiseudun neljä kaupunkia sijoittuvat vyöhykkeille A, B ja C. Helsinki jakaantuu kahdelle sisimmälle vyöhykkeelle lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, joka sijoittuu C-vyöhykkeelle.

Lippujen hinnoista tehdään erillisselvitys

Kolmella sisimmällä kaarella (ABC) kausi-, arvo- ja kertaliput ostetaan aina vähintään kahdelle kaarelle. Tämä tarkoittaa minimihintaisen lipun käyttöalueen laajenemista, mikä lisää joukkoliikenteen käyttöä seudulla. Kolmen kaaren lippu (ABC) vastaa käyttöalueeltaan nykyistä seutulippua. Ulommilla kaarilla lipun voi ostaa myös yhdelle vyöhykkeelle.

Raitiovaunulippu säilyy uudessa järjestelmässä. Lisäksi tulee käyttöön vyöhykelisälippu, jonka matkustaja ostaa matkakortin arvolla kortinlukijalta matkustaessaan kausilippunsa voimassaoloalueen ulkopuolelle. Kausilipun käyttäjälle vyöhykelisälipun hinta on sama kuin vastaavan arvolipun hinta.

Lippujen hinnoista ei nyt päätetty, vaan HSL käynnistää hinnoittelua koskevan jatkoselvityksen. Hinnoitteluun vaikuttavat olennaisesti jäsenkuntien taloudelliset mahdollisuudet subventoida lippujen hintoja. HSL:n hallitus päättää lippujen hinnoista vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä.

Uusi taksa- ja lippujärjestelmä voidaan ottaa käyttöön sen jälkeen, kun matkalippujärjestelmän tekninen uudistus on toteutettu, näillä näkymin vuoden 2015 loppuun mennessä. Tariffiuudistus voidaan siten toteuttaa aikaisintaan vuonna 2016.