HSL tutkii syksyllä seudun asukkaiden liikkumista matkapäiväkirjoin ja puhelinhaastatteluin

Tutkimuksessa ovat mukana Helsingin seudun 14 kuntaa eli
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti,
Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä,
Pornainen ja Sipoo. HSL toteuttaa tutkimuksen samansisältöisenä
koko alueella. Otokseen kuuluu noin 14 200 alueella vakituisesti
asuvaa henkilöä, jotka ovat syntyneet vuonna 2005 tai sitä ennen.  

Helsingin seudun liikkumistutkimus 2012 on osa Helsingin
seudun liikennejärjestelmäsuunnittelua. Tutkimuksen tavoitteena on
saada monipuolinen ja luotettava kuva, kuinka seudun asukkailla on
tapana liikkua ja millaiset asiat liikkumiseen vaikuttavat.

Yhdistämällä henkilön taustatiedot, tiedot hänen tekemistään
matkoista sekä tiedot matka-ajoista ja kustannuksista HSL saa
lisäksi päivitettyä matemaattiset mallit, joiden avulla ennustetaan
tutkimusalueen asukkaiden liikkumista.  

Vastaava tutkimus on tehty Helsingin seudun
työssäkäyntialueella vuosina 2007–2008. Samantyyppinen koko maata
koskeva henkilöliikennetutkimus on tehty viimeksi vuosina
2010–2011. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että
vastaaja ilmoittaa kaikki tutkimuspäivänä tekemänsä matkat, joten
HSL toivoo, että vastaajat kirjaisivat matkansa huolella
ylös.