Kustannussäästöjä viisaasta liikkumisesta

 

HSL tarjoaa työnantajille, yrityksille
ja muille organisaatioille viisaan liikkumisen palveluita ja
työkaluja, joilla on mahdollista vähentää liikkumisesta aiheutuvia
kustannuksia. Kustannussäästöjen ohella organisaatio pystyy
liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä lisäämään houkuttelevuuttaan
työnantajana, parantamaan henkilöstönsä hyvinvointia, vähentämään
päästöjä ja osoittamaan yhteiskuntavastuullisuutensa myös
asiakkaille.

 

Vaihtamalla työsuhdeautoedun,
kilometrikorvaukset, omien autojen käytön tai pysäköintipaikat
joukkoliikenteen työsuhdematkalippuun, pyöräilyn tukemiseen ja
muiden kestävien kulkutapojen suosimiseen organisaatio voi saada
aikaan suuriakin säästöjä.

 

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen
haitallisista kasvihuonekaasupäästöistä. Yksityisautoilun osuus on
tästä yli puolet. Liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä on
mahdollista vähentää yksityisautoilua työpaikoilla jopa 30 %.
Päästöjen ohella pienenevät muutkin autoilun haitat, kuten ruuhkat,
melu ja tilanpuute. Työpaikan tai yrityksen sijainti hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varrella on keskeinen lähtökohta
toimenpiteiden vaikuttavuudelle.

HSL:n palvelut työnantajille -esite (pdf)

Tutustu HSL:n
työnantajille suunnattuihin palveluihin

Perehdy
viisaaseen liikkumiseen HSL:n Kulje viisaasti -sivustolla