Autolauttasatamien tavaraliikennettä tutkitaan viikoilla 39–42

Helsingin seudun liikenne HSL selvittää yhdessä Helsingin
Sataman kanssa Helsingin ja Tallinnan autolauttasatamien rahti-,
jakelu- ja huoltoliikenteen määrää ja suuntautumista. Tiedot
kerätään Helsingin seudun liikennejärjestelmän suunnittelua ja
HTTransplan-projektia (Helsinki-Tallinn Transport & Planning
Scenarios) varten.

Tutkimus toteutetaan Eteläsatamassa viikolla 39, Katajanokalla
viikolla 40, Länsisatamassa viikolla 41 ja Tallinnan Vanasadamassa
viikolla 42. Tutkimus koostuu kahdesta osasta eli
kuljettajakyselyistä ja liikennelaskennoista.

Kyselyssä selvitetään kustakin tutkimuspäivänä satamaan
saapuvasta kuljetuksesta muun muassa sen lähtö- ja määräpaikka,
mitä tavaraa kuljetetaan ja minkä tyyppistä ajoneuvoa kuljetuksessa
käytetään.

Kuljettajien haastatteluja tehdään kussakin satamassa
tutkimusviikon tiistaina ja torstaina. Haastatteluun pyritään
poimimaan liikennetilanteen mukaan kaikki mantereen suunnasta
satamaan saapuvat kuljettajat. Laivaliikennettä ja laivan
lastaamista ei kuitenkaan viivytetä.

Liikennelaskentoja tehdään Helsingissä kussakin satamassa koko
tutkimusviikon ajan.

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Kaikki sen
yhteydessä saadut tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
Yksittäisen kuljetusten, yritysten tai satamanosien tietoja ei
julkisteta erikseen.

Kertyvä aineisto jää HSL:n virkakäyttöön. Sitä luovutetaan
eteenpäin ainoastaan HSL:n luvalla.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa HSL:n liikennetutkija Pekka
Räty puh. 09-47664259.