HSL tutkii joukkoliikenteen laatua havainnointitutkimuksella

HSL kartoittaa joukkoliikenteen laadun nykytilaa
havainnointitutkimuksella. Laatututkimuksen tarkoituksena on
joukkoliikenteen turvallisuuden ja laadun parantaminen ja
joukkoliikennepalveluiden kehittäminen. Tutkimuksen tuloksia
hyödyntämällä pyritään ohjaamaan joukkoliikennepalveluita
laadukkaammiksi, turvallisemmiksi ja viihtyisämmiksi. Laatututkimus
alkoi HSL:n linja-autoliikenteessä maanantaina 3.9. ja ensimmäinen
tutkimusjakso kestää 30.11. asti. Kyseessä on toistuva
havainnointitutkimus, jossa on kaksi tutkimuskautta vuosittain.

Tutkimuksen kenttätyötä tekevät ulkopuolisen tutkimuslaitoksen
(Taloustutkimus) laaduntarkkailijat, jotka kiertävät HSL:n
linja-autoliikenteessä kirjaamassa havaintoja tutkimuslomakkeelle
arkisin kello 06-18 välillä. Joukkoliikenteen laatututkimuksen
ensimmäisellä tutkimuskaudella tavoitteena on kerätä yli 3300
havaintoa. Laatututkimusta laajennetaan raitiovaunu- ja
metroliikenteeseen vuoden 2013 alusta lähtien.

Tutkimuksessa havaituista merkittävistä laatupoikkeamista
pystytään ilmoittamaan nopeasti liikennöitsijöille, jotta
esimerkiksi vaaraa aiheuttavat viat saadaan korjattua välittömästi.
Tutkimustulosten perusteella liikennöitsijöille määritellään
laadunseurantabonuksia hyvin hoidetusta liikenteestä sekä
laatusanktioita vaarallisista laatupoikkeamista.

Tutkimuksen toteutuksesta vastaa HSL:n
Joukkoliikennesuunnitteluosaston Operatiiviset tutkimukset
–ryhmä.