Joukkoliikenne osana arjen designia lähiöissä

Lähiösuunnittelun haasteisiin on pureuduttu tänään 14.9.
päättyvässä Suburban Design -seminaarissa. Osanottajat ovat
tutustuneet lähiöihin Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa myös
joukkoliikenteen kyydissä.

”Lähiöiden keskeisimpiä haasteita ovat ympäristön kehittäminen
ja ylläpito sekä täydennysrakentaminen”, kertoo seminaaria
koordinoinut, Vantaan kaupunkisuunnittelua pitkään johtanut
Jukka Kullberg.

Suburban Design -seminaariin on ottanut osaa noin sata
kaupunkiympäristön suunnittelijaa ja asiasta kiinnostunutta
Suomesta ja ulkomailta. Se on ollut osa Helsingin
muotoilupääkaupunkivuoden 2012 ohjelmaa.

Tapahtuma on ollut luonteeltaan liikkuva, ja osallistujat ovat
jalkautuneet lähiöihin. HSL on tarjonnut seminaarivieraille vapaan
matkustusoikeuden.

Elinvoimaa asuinalueille

”Joukkoliikenteellä on keskeinen rooli lähiöiden
elinvoimaisuuden säilyttämisessä. Riittävän tiheä ja monipuolinen
joukkoliikenteen verkosto on elintärkeä”, toteaa Kullberg.

Joukkoliikenteen suunnittelussa yhtenä tavoitteena on, että
asuinalueilta pääsee sujuvasti oman kaupungin lähikeskuksen
palveluiden ääreen.

Joukkoliikennesuunnittelu pyritään sovittamaan yhteen
maankäytön, asumisen ja julkisen palveluverkon suunnittelun
kanssa.

”Joukkoliikenteen verkosto on kaupunkirakenteen selkäranka.
Liikenteen solmukohdat ovat palveluiden sijoituspaikkoja.”

Pääkaupunkiseutua kehitetään liikkumisen kannalta yhtenäisin
tavoittein. Koko liikennejärjestelmä nojaa toimivalle
joukkoliikenteelle.

”Suomalaiset lähiöt on useimmiten rakennettu helminauhoiksi
joukkoliikennereittien tai ratojen varteen. Joukkoliikennettä ei
voi korvata esimerkiksi yksityisautoilulla teknisistä,
taloudellisista tai ympäristöllisistä syistä.”

Hyvä muotoilu toimii

”Hyvä design tarkoittaa hyvää toimivuutta, ei niinkään huomiota
herättävää ulkoasua”, Kullberg kommentoi.

”Liikennevälineiden muotoilu, opasteiden graafinen ilme,
teknisten laitteiden helppokäyttöisyys ja matkustajien ja
kuljettajien ergonomia ovat esimerkkejä muotoilun tärkeistä
osa-alueista”, hän jatkaa.

Suburban Design -seminaaria ovat olleet järjestämässä Vantaan,
Helsingin ja Espoon kaupunkien lisäksi kuusi suunnittelualan
ammattijärjestöä.