Tarkastusmaksu säilyy 80 eurossa

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt, että ilman lippua
matkustavilta perittävä tarkastusmaksu pysyy tänä vuonna ennallaan
eli 80 eurossa.

HSL esitti viime vuoden
loppupuolella ministeriölle tarkastusmaksun korottamista 100
euroon.