HSL:n hallituksen päätökset 12.2.2013

Esityslistatekstit

Bussiliikenteen tarjouskilpailu

Hallitus valitsi linjalle 105 liikennöitsijäksi Bus
Travel Åbergin Linjan ja linjoille 109, 206, 212 ja 213 Nobina
Finlandin.

Asiasta erillinen tiedote.

Joukkoliikennesuunnittelun asukasvuorovaikutuksen
kehittäminen

Hallitus hyväksyi joukkoliikennesuunnittelun
asukasvuorovaikutusmallin.

Asiasta erillinen tiedote.

Liikennejärjestelmäosaston johtajan virka hakuun

Hallitus myönsi Suoma Sihdolle eron
liikennejärjestelmäosaston johtajan virasta 1.7.2013 lukien ja
julisti johtajan viran haettavaksi.

Lausunto Meri-Rastilan länsirannan
osayleiskaavaehdotuksesta


Hallitus antoi lausunnon Meri-Rastilan länsirannan
osayleiskaavaehdotuksesta ja totesi lausunnossaan, että
ehdotuksessa asutus, työpaikat ja palvelut kytkeytyvät hyvin vahvan
joukkoliikenteen varaan.

Lausunto Pohjois-Haagan itäosan yleiskaavaluonnoksesta

Hallitus jätti asiasta esityksen mukaisen lausunnon.

Vantaan linja-autoliikenteen luotettavuuden kehittäminen

HSL on laatinut Vantaan linja-autoliikenteen
luotettavuuden kehittämisohjelman, jossa on haastateltu 634
kuljettajaa ja saadusta palautteesta laadittu toimenpideohjelma.
Keskeinen tulos on, että linja-autoliikenteen
parantamistoimenpiteet ovat hyötykustannuksiltaan erittäin
kannattavia.

Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia

Joulukuussa 2012 valmistui Helsingin seudun
liityntäpysäköintistrategia.

Asiasta erillinen tiedote.