Toimiva infrastruktuuri lisää bussiliikenteen luotettavuutta

Kun pysäkit, terminaalit ja liittymät toimivat, bussit
kulkevat luotettavammin. HSL on kartoittanut infrastruktuurin
ongelmakohtia Vantaalla mm. kuljettajien palautteiden pohjalta.
Tammikuussa on valmistunut toimenpideohjelma liikenteen
luotettavuuden kehittämiseksi.
 

”Ohjelmaa varten on selvitetty, mitkä ovat bussiliikenteen
sujuvuuden ongelmakohdat Vantaan katu- ja tieverkolla. Lisäksi se
sisältää toimenpide-ehdotuksia infrastruktuurin parantamiseksi.
Vastaavia ohjelmia on tehty aiemmin myös Espoossa ja Helsingissä”,
HSL:n liikennesuunnittelija
Marko Suni kertoo.

Liikennettä voidaan sujuvoittaa esimerkiksi laajentamalla
kiertoliittymiä Kartanonkoskella, tarkistamalla Vihdintien
liikennevaloetuuksia ja järjestelemällä lentoaseman pysäkkejä
uudelleen. Ohjelmassa esitellään kaikkiaan 215 toimenpide-ehdotusta
ja arviot niiden kustannuksista ja hyödyistä.  

Erityisesti bussinkuljettajilta ja liikennöitsijöiden
työnjohdolta kerätyillä palautteilla on ollut merkittävä rooli
kehittämiskohteiden tunnistamisessa. Ohjelman valmisteluun on
osallistunut tiiviisti myös Vantaan kaupungin liikenne- ja
katusuunnittelun ja Uudenmaan ELY-keskuksen edustajia. 

Infrastruktuuriin kannattaa investoida

”Kehittämisohjelmaan on koottu tarvittavaa tietoa
infrastruktuurin parantamiseksi. Seuraava askel on, että kaupunki
varaa toimenpiteille riittävästi varoja. Investoinnit maksavat
itsensä takasin konkreettisina säästöinä. Pienillä panoksilla
saavutetaan merkittäviä hyötyjä”, Suni painottaa.  

Kun joukkoliikenteen sujuvuutta ja luotettavuutta kehitetään,
sen käyttö koetaan miellyttävämmäksi ja houkuttelevammaksi.
Matka-aikojen lyhentyminen tuo kaupungeille liikennöintisäästöjä
pidemmällä aikavälillä. Myös matkustajien aikaa säästyy ja
kuljettajien työ helpottuu.