HSL valmistautuu junaliikenteen kilpailuttamiseen

Muuttunut lainsäädäntö antaa jo mahdollisuuden lähijunaliikenteen kilpailutukseen. Nyt on aika purkaa myös käytännön esteet, jotta onnistunut kilpailuttaminen on mahdollista.

Euroopan komission tavoitteena on Euroopan joukkoliikennemarkkinoiden kaksinkertaistaminen vuoteen 2025 mennessä. Tarkoitus on, että rautateiden kotimaan henkilöliikenne avataan kilpailulle koko Euroopassa. HSL:n nykyinen VR-sopimus päättyy vuoden 2017 lopussa. Tavoite on, että kilpailutettu lähijunaliikenne Helsingin seudulla voitaisiin aloittaa vuoden 2018 alussa. 

”Muuttunut lainsäädäntö antaa jo mahdollisuuden lähijunaliikenteen kilpailutukseen. Nyt on aika purkaa myös käytännön esteet, jotta onnistunut kilpailuttaminen on mahdollista. Tässä asiassa valtiolla ja Helsingin seudun kuntien yhteistyöllä on merkittävä rooli”, toteaa HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Euroopan raideliikennemarkkinoita on vapautettu noin 20 vuoden ajan EU:n toteuttamin lainsäädäntömuutoksin ja eri valtioiden toimenpitein. Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa junaliikenne on jo pitkälti vapautettu kilpailulle. Saksassa ja Hollannissa junaliikenteen markkinoita on vapautettu osittain. Kokemukset ovat olleet myönteisiä: palvelun laatu on parantunut ja asiakkaiden tyytyväisyys lisääntynyt.

Myös kansainvälinen liikennealan järjestö UITP kannattaa junaliikenteen avaamista kilpailulle. UITP:n Euroopan osaston johtaja Brigitte Ollier painottaa kilpailutuksesta matkustajille ja yhteiskunnalle tulevia hyötyjä.

”Raideliikenteen kilpailun avulla matkustajat saavat parempaa palvelua kilpailukykyisemmillä hinnoilla. Yhteiskunnalle raideliikenteen kilpailu tarjoaa kustannussäästöjä ja julkisten varojen parempaa käyttöä. UITP:n tavoitteena on kaksinkertaistaa joukkoliikenteen markkinaosuus vuoteen 2025 mennessä. Euroopassa suurin osa kasvusta tulee esikaupunkialueiden ja kaupunkikeskustojen välisestä joukkoliikenteestä, jossa lähijunaliikenne näyttelee keskeistä roolia. Me tarvitsemme vahvasti kehittyvän ja houkuttelevan raideliikennetoimialan, ja kilpailun avaaminen on yksi keskeinen keino tavoitteen saavuttamisessa.”

Euroopan komissio antoi 30. tammikuuta 2013 ehdotuksen Euroopan unionin neljänneksi rautatiepaketiksi. Sen markkinaosassa esitetään, että kaikki henkilöjunaliikenne pitäisi pääosin avata kilpailulle viimeistään vuoden 2023 alkuun mennessä.