HSL:n hallituksen päätökset 11.6.2013

Kutsuplus-liikenne laajenee
HSL tuo loppuvuonna Kutsuplus-palveluun viisi uutta bussia, joita liikennöi Oy Andersson Ab. HSL:n hallituksen tänään ratkaisemaan tarjouskilpailuun osallistui neljää liikennöitsijää. Asiasta erillinen tiedote.

HSL:n talousarvio 2014 - 2016
Hallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoja HSL:n talousarviosta elokuun loppuun mennessä. Hallitus äänesti tarkastusmaksukorotusehdotuksen suuruudeksi esityksen mukaisesti 100 euroa.

Kirkkonummella, Keravalla ja Sipoossa kokeillaan uudenlaisia liikennöintisopimuksia
Hallitus päätti järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun uudenlaisen nettosopimusmallin pohjalta kehyskunnissa. Sopimus tarjoaa liikennöitsijälle aikaisempaa enemmän vapauksia mm. aikataulujen suunnittelun suhteen. Asiasta erillinen tiedote.

Markkinaehtoinen liikenne HSL-alueella
Hallitus hyväksyi reittiliikenteen kriteerit, joita tullaan jatkossa käyttämään, kun linjataan HSL:n alueen markkinaehtoista liikennettä.

Oikaisuvaatimus Sipoon linjastosuunnitelmasta
Hallitus hylkäsi Olli Lahden oikaisuvaatimuksen.

Kuljettajatutkimus
Hallitus merkitsi tiedoksi kuljettajatutkimuksen tulokset. Tuloksista erillinen tiedote.

Lausunto Helsingin kaupungille pyöräilyn edistämisohjelmasta
Hallitus antoi asiasta lausunnon kaupungille muutetun esityksen mukaisesti. HSL kehittää pyörien kuljetusmahdollisuuksia junissa ja metroissa ja pitää tärkeänä pyöräilyn ja joukkoliikenteen joustavaa yhteiskäyttöä.

Lausunto Helsingin pysäköintipolitiikkaluonnoksesta
Hallitus antoi Helsingin kaupungille lausunnon asiasta esityksen mukaisesti.

Lausunnot Tuusulan kunnalle
Hallitus antoi Tuusulan kunnalle lausunnot Focus-alueen yleiskaavaehdotuksesta sekä Ruotsinkylä-Myllykylä II osayleiskaavaehdotuksesta ehdotuksen mukaisesti.