HSL ja VR sopivat lähijunaliikenteen lipuista

HSL ja VR  tarkistivat vuoden 2017 loppuun voimassa olevaa lähijunaliikenteen sopimusta. Sopimuksen päivityksellä HSL saa täyden päätösvallan toimialueensa sisäiseen liikenteeseen lähijunat mukaan lukien. Käytännössä se tarkoittaa, että HSL-alueen sisäisillä matkoilla lähijunissa voi käyttää ainoastaan HSL:n lippuja. VR:n vyöhykeliput kelpaavat lähijunissa edelleen HSL-alueen ulkopuolelta matkaavien lippuina. Muutos tulee voimaan vuoden 2014 alusta.

”Sopimuksella Kerava ja Kirkkonummi liitetään HSL:n ostamaan liikenteeseen. Matkustajamäärän kasvu Keravalla ja Kirkkonummella ei enää nosta kohtuuttomasti kuntien kustannuksia. Nyt on myös luotu selkeät pelisäännöt HSL-alueen tulevaa laajentumista ja junaliikenteen kilpailuttamista varten” HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi kertoo muutoksen hyödyistä.

Lisäksi HSL ja VR sopivat uuden Sm5-junakaluston eli Flirt-junien käytöstä ja vanhojen junien poistumisesta.
 
”Olemme iloisia syntyneestä sopimuksesta ja matkustajien hyödyksi koituvasta hyvästä yhteistyöstä lähiliikenteen kehittämisessä. VR pitää tärkeänä erityisesti sitä, että Keravan ja Kirkkonummen asemilta nousevat ulkopaikkakuntalaiset matkustajat voivat jatkossakin käyttää työmatkaliikenteessä VR-vyöhykeliikenteen kausilippua”, divisioonajohtaja Antti Tiitola toteaa.