HSL toivoo laajaa mielipiteiden vaihtoa tulevasta ratikkalinjastosta

Syyskuussa käynnistyneessä raitioliikenteen linjastosuunnittelutyössä on tuotettu vertailtavaksi erilaisia linjastovaihtoehtoja.

Linjastosuunnitelman luonnos laaditaan vaihtoehdoista saatavan palautteen ja tarkentavan suunnittelun perusteella.

Suunnittelutyön etenemistä on alusta asti esitelty projektin omalla blogisivustolla, jossa yleisö voi kommentoida ja ottaa kantaa tulevaan linjastoon. Ajatusten vaihto on ollut vilkasta ja HSL toivoo, että asukkaat ottavat aktiivisesti kantaa myös linjastovaihtoehtoihin blogiosoitteessa http://hslraitioliikennelinjasto.blogspot.fi/.

Eri vaihtoehtojen vaikutuksia arvioidaan tekniseltä ja taloudelliselta kannalta, mutta matkustajien näkökulma pidetään vahvasti esillä. ”Tavoitteena on saada aikaan helposti omaksuttava ja helppokäyttöinen linjasto. Asukkaiden palaute on suunnitelmaa laadittaessa erittäin arvokasta”, HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty toteaa. Linjastosuunnitelma valmistuu vuoden 2014 alkupuolella.

Tarve tarkastella raitiolinjastoa juontuu kaupungin muutoksesta. Entisille satama-alueille nousee asuin- ja työpaikka-alueita ja liikkuminen kantakaupungin alueella kasvaa. Lähivuosina myös Kehärata ja Länsimetro vaikuttavat siihen, miten Helsingin kantakaupungissa liikutaan.

”Raitioliikenteen suosio on hienoisessa nousussa. Haluamme kehittää ratikkalinjoja, jotta suunta säilyy ja mielellään vahvistuukin”, Lauri Räty sanoo.

 

 

Tervetuloa tapaamaan suunnittelijoita

Raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksia esitellään myös kaikille avoimissa tilaisuuksissa, joissa asukkaat voivat keskustella suunnittelijoiden kanssa ja antaa palautetta. Suunnittelijat ovat tavattavissa seuraavasti:

• Töölön kirjastossa maanantaina 25.11. klo 15 – 19
• Info- ja näyttelytila Laiturilla keskiviikkona 27.11. klo 15 – 18.45
• Kallion kirjastossa maanantaina 2.12. klo 15 - 19