HSL:n hallituksen päätökset 21.1.2014

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/TELIMET.HTM

Liikennöintisuunnitelma 2014 - 2015
Hallitus hyväksy liikennöintisuunnitelman. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-2.HTM. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen
Hallitus päätti keskeyttää hankintamenettelyn koskien Helsingin linjoja 51 ja 56 ja jatkaa kohteiden liikennöintiä väliaikaisen sopimuksen perusteella kunnes liikennöinti voidaan aloittaa lainvoimaisen hankintapäätöksen mukaisesti tehdyllä sopimuksella. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-3.HTM.

Bussiliikenteen tarjouskilpailu
Hallitus päätti järjestää tarjouskilpailun kohteista yllämainituista linjoista sekä uudesta runkolinjasta 560. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-4.HTM.

Kutsuplus-liikenteen tarjouskilpailu
Hallitus päätti järjestää tarjouskilpailun Kutsuplus-palvelun liikennöinnin jatkamisesta 2016 syyskuun loppuun asti sisältäen lisäksi mahdollisuuden vuoden optioon. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-5.HTM.

Östersundom-seuran oikaisuvaatimus
Hallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-6.HTM.

Harri Häivälän oikaisuvaatimus
Hallitus päätti hylätlä oikaisuvaatimuksen. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-7.HTM.

Runkolinja 560:n oikaisuvaatimus
Hallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen liittyen runkolinjaan 560. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-8.HTM.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, p. 050 565 8884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Viestintä- ja markkinointijohtaja Mari Flink, p.0407150440, mari.flink@hsl.fi

HSL Helsingin seudun liikenne vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 350 työntekijää, ja liikevaihto on lähes 600  miljoonaa euroa vuodessa. HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain 350 miljoonaa matkaa, mikä on noin 60 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista. Yhteystietoja medialle: https://www.hsl.fi/viestinta.