HSL:n vuosien 2014-2015 liikennöintisuunnitelma selkeyttää Kirkkonummen ja Sipoon bussilinjastoja

HSL:n vuosien 2014-2015 liikennöintisuunnitelmassa merkittävimmät muutokset painottuvat bussiliikenteeseen. Kirkkonummella ja Sipoossa, joiden liikenne siirtyy HSL:n järjestettäväksi syksystä 2014 alkaen, linjaverkko selkeytyy muun muassa erilaisten reittiversioiden karsinnan myötä.

Liikennöintisuunnitelma kattaa ajanjakson kesästä 2014 alkaen vuoden 2015 talviliikenteen loppuun.

Helsingissä linja 22 Sörnäinen - Pasila - Ilmala - Suursuo lakkaa ja sen korvaa uusi linja 50 Herttoniemi - Pasila - Ilmala - Suursuo. Linja 59 on ollut kuormittunut Herttoniemen ja Pasilan välillä, mutta linja 50 tuo lisäkapasiteettia kuormittuneimmalle osuudelle.

Espoossa vähän käytetty bussilinja 13 Tapiola - Eestinlaakso lakkaa. HSL myös lisää tarjontaa kasvavilla Suurpellon ja Saunalahden asuinalueilla sekä Otaniemen kampusalueella.

Keravalla bussilinja 8 jatkuu Keravan asemalta terveyskeskukselle, jolloin linjan 973 terveyskeskukselle päättyvä K-reitti lakkautetaan.

Kirkkonummen reittiversiot vähenevät yli sadasta pariinkymmeneen

Kirkkonummen ja Sipoon bussiliikenne siirtyy HSL:n järjestettäväksi syysliikenteen alusta 2014 alkaen, jolloin käynnistyy aiemmin laadittujen linjastosuunnitelmien mukainen liikenne. Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon bussiliikenteen aikataulusuunnittelusta vastaa syysliikenteestä 2014 alkaen liikennöitsijä. HSL kuitenkin määrittelee edelleen ajettavat reitit sekä palvelutason.

Kirkkonummen bussiliikenteessä reittiversioiden määrä vähenee yli sadasta pariinkymmeneen. Espoon ja Kirkkonummen väliset yhteydet paranevat, kun Espoon sisäisen linjan 87 reittiä jatkuu Kolmirannasta Veikkolaan. Lisäksi aloittaa uusi linja 911 Kauklahdesta Masalan kautta Kirkkonummelle.

Sipoon suunnalla merkittävin muutos on päätaajamien Nikkilän ja Söderkullan sekä Nikkilän ja Keravan välisten yhteyksien parantuminen.
Helsingin keskustasta Etelä-Sipooseen kulkeva linja muuttuu liityntälinjaksi Itäkeskuksen metroasemalta Söderkullaan. Samoin yhteydet Helsingin suunnasta Nikkilään muuttuvat vaihdollisiksi Keravan aseman kautta arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Yhteydet Helsingin ja Nikkilän välillä kuitenkin tihenevät hiljaisen ajan liikenteessä, koska lyhyttä liityntälinjaa on mahdollista ajaa tiheämmin kuin Helsinkiin ajavaa linjaa.

Vantaan bussiliikenteeseen ei tule merkittäviä muutoksia.

I- ja K-junat yhdistyvät kesän ajaksi N-junaksi

Lähijunaliikenteessä merkittävin muutos on I- ja K-junien yhdistäminen kesäliikenteessä 10 minuutin välein kulkeviksi N-juniksi. Kahdeksan viikon kesäaikataulukauden aikana junaliikenteen matkustajamäärät laskevat merkittävästi, jolloin 10 minuutin vuoroväli on kysyntään nähden riittävä.

Raitio-, metro- ja lauttaliikenteeseen HSL ei ole suunnitellut merkittäviä muutoksia. Yömetron liikennöinnin kokeilu päättyy kesäkuussa 2014 ja HSL päättää kokeilun jatkosta myöhemmin.

Kommentteja kunnilta ja asukkailta

HSL:n linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmä on laatinut suunnitelman yhteistyössä kuntien joukkoliikenneasiantuntijoiden, liikennöitsijöiden sekä Espoon koulutoimen, Vantaan sivistystoimen ja Keravan koulutoimen kanssa. Asukkailla oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa HSL:n internetsivuilla tammikuun puoliväliin asti.

Liikennöintisuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätietoja antavat:
HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh.  050 565 8884
HSL:n Joukkoliikennesuunnittelu -osaston johtaja Tero Anttila, puh. 050 555 2932