HSL tutkii alueensa liikennevälineiden laatua

Helsingin seudun joukkoliikenteen kaluston laatua tutkitaan ja tuloksista raportoidaan uuden työkalun avulla. Syksyn 2013 tutkimusjaksolla syys-marraskuussa laatuseurannassa tehtiin lähes 3 800 havaintoa.

HSL tutkii kaluston laatua havainnointimenetelmällä lähes ympärivuotisesti busseissa, raitiovaunuissa ja metrovaunuissa. ”Laatuseurannalla haluamme lisätä matkustamisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä”, HSL:n Operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela sanoo.

Busseja tutkittiin syksyllä runsaat 3 200 kertaa. Laatupisteiden keskiarvo busseissa on 97,4 prosenttia maksimimäärästä. Suurimpia laatupoikkeamia havaittiin seinien ja tukitankojen kunnossa, istuimien siisteydessä sekä matkustamon kellon toiminnassa. Sen sijaan kuljettajien tupakoinnista ja ovien vioista tehtiin hyvin vähän havaintoja.

Raitiovaunuista ja metrosta löytyi huomattavasti vähemmän laatupoikkeamia kuin busseista. Raitiovaunuja tutkittiin yli 250 kertaa ja laatupisteiden keskiarvoksi tuli 99,97 prosenttia. Metrossa noin 300 tutkitun vaunun keskiarvo oli 99,83 prosenttia.

”Nykymuotoinen laatututkimus on voimakkaassa kehitysvaiheessa, joten vertailua edellisen tutkimuskauden tuloksiin ei tehdä. Tutkimuksen vakiintuessa saamme eri kausien tuloksista vertailukelpoisia. Tällöin laadun kehittymistä voidaan jatkossa seurata myös pidemmällä aikavälillä”, Vuorela toteaa.

Uusi verkkotyökalu käytössä

HSL kehittänyt yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa Jola Web -verkkotyökalun, joka helpottaa tutkimustulosten käsittelyä ja raportointia sekä HSL:n, tutkijoiden ja liikennöitsijöiden välistä yhteydenpitoa. Järjestelmä otettiin bussiliikenteessä käyttöön syksyllä 2013.

”Uuden järjestelmän ansiosta kentällä tehdyistä havainnoista voidaan raportoida nopeasti liikennöitsijöille, jotka saavat entistä paremmat valmiudet korjata havaittuja puutteita”, Antti Vuorela kertoo.

Kenttätyöntekijät keräävät havaintonsa sähköisille tutkimuslomakkeille ja ottavat tarvittaessa kuvia laatupoikkeamista. ”Datatarkastuksen jälkeen havainnot ovat välittömästi HSL:n ja liikennöitsijöiden katsottavissa Jola Webissä. Liikennöitsijöillä on mahdollisuus korjata havaittuja laatupoikkeamia tarvittaessa nopeasti. Liikennöitsijät voivat myös seurata helposti oman kalustonsa laatua.”

Tutkittavat laatutekijät määritellään HSL:n ja liikennöitsijöiden välisissä liikennöintisopimuksissa. HSL maksaa liikennöitsijöille bonusta hyvin hoidetusta joukkoliikenteestä ja sopimuskohtaisesti perii sanktioita kaluston haitallisista laatupoikkeamista. Seurannan kohteina ovat sekä vakavat puutteet, jotka voivat aiheuttaa ihmisille vaaraa, että myös lievemmät poikkeamat, lähinnä matkanteon viihtyisyyteen ja sujuvuuteen sekä joukkoliikenteen imagoon vaikuttavat tekijät.


Lisätiedot:
osastonjohtaja Tero Anttila, p. 050 555 2932 ja ryhmäpäällikkö Antti Vuorela, p. 040 504 4582