Tehostunut tarkastus vähensi liputta matkustavien määrää

HSL tarkastamista joukkoliikenteen matkustajista kulki vuonna 2013 ilman asianmukaista matkalippua noin 2,7 prosenttia, kun vuonna 2012 liputtomia tavattiin noin 3,2 prosenttia. Eniten liputtomia HSL kirjasi lähijunissa, raitiovaunuissa ja metroasemien laiturialueilla. HSL tarkasti koko HSL-alueen joukkoliikenteen ja lisäksi valtakunnallisen kaukojunaliikenteen.

HSL:n viime vuoden tavoitteena oli lisätä tarkastettavien matkustajien määrää ja suunnata tarkastukset niin, että liputtomien määrä vähenee. Tavoitteet jopa ylittyivät, sillä HSL tarkasti vuonna 2013 noin 4 miljoonaa matkustajaa, kun vuonna 2012 tarkastuksia kertyi noin 3,4 miljoonaa. Tarkastettujen määrä siis kasvoi noin 15 prosenttia.

Uusi tekniikka auttoi merkittävästi tarkastuksen tehostamista. HSL korvasi keväällä 2012 ikääntyneet ja huonosti toimivat matkalippujen tarkastuslaiteet uusilla, joten vuosi 2013 oli ensimmäinen, kun ne olivat käytössä koko vuoden. Uusi laite nopeutti selvästi matkalippujen tarkastajan työtä, sillä kun hän vuonna 2012 tarkasti keskimäärin 232 matkustajaa päivässä, viime vuonna tarkastuksia kertyi noin 260 työpäivää kohden.

HSL jatkaa vuonna 2014 tarkastustoiminnassaan edellisen vuoden linjaa. Näkyvä ja tehokas tarkastus torjuu liputtomuuden kasvua ja edistää matkalipputulojen kertymistä. HSL suuntaa toimintaa kampanjaluonteisesti sinne, missä liputta matkustaminen on suurinta eli etenkin raideliikenteeseen, linjalle 550, jossa on käynnissä avorahastuskokeilu, sekä metron yöliikenteeseen.

HSL menetti liputta matkustamisen vuoksi tuloja viime vuonna noin 8 miljoonaa euroa, joten liputtomuus tekee edelleen merkittävän loven joukkoliikenteen kassaan.


Lisätietoja antavat: 
Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 050 565 8884
Tarkastusyksikön päällikkö Jaakko Heinilä, puh. 040 047 9180