HSL mukana Maailman ympäristöpäivässä: Joukkoliikenne muuttuu päästöttömäksi

HSL järjestää Maailman ympäristöpäivänä 5.6. liikennealan tapahtuman Vanhalla Ylioppilastalolla klo 15, jossa keskustellaan liikenteen päästöistä, öljyn riittävyydestä ja ympäristöarvojen myymisestä. Tilaisuudessa julkistetaan myös HSL:n uusi strategia 2025, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on liikenteen päästöjen vähentäminen.

Liikenne tuottaa HSL-alueen kasvihuonekaasupäästöistä noin neljänneksen. Joukkoliikenteen osuus liikenteen kokonaispäästöistä on pääkaupunkiseudulla kuitenkin vain noin 10 prosenttia. Henkilöautot tuottavat liikenteen päästöistä noin 60 prosenttia ja tavaraliikenne loput 30 prosenttia. Vuonna 2013 täysin päästöttömiä matkoja HSL:n liikenteestä oli 49 prosenttia.

”Koko raideliikenne on jo päästötöntä. Sen osuutta liikenteestä on tarkoitus kasvattaa tulevaisuudessa. Muita päästövähennyskeinoja ovat sähköbussien määrän kasvattaminen ja biodieselin käyttö. Tavoitteena on, että vuonna 2025 kaikki HSL:n liityntäbussit ovat sähkökäyttöisiä”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi kertoo.

Lähijunissa, metroissa ja raitiovaunuissa käytettävä sähkö on tuotettu pohjoismaisella vesivoimalla ja tuulivoimalla. Raideliikenteellä matkustettaessa matka ei siis tuota lainkaan hiilidioksidipäästöjä eivätkä pakokaasut vaikuta ilmalaatuun.

Eri liikennemuotojen ilmastotehokkuus vaihtelee käytetyn polttoaineen ja sähkön tuotantotavan mukaan. Liikenteen jäteperäiset biopolttoaineet ja sähkökäyttöinen liikenne katsotaan nollapäästöisiksi. Vaikka jatkossa liikenteen energiankulutus kasvaisi, samaan aikaan päästöt kuitenkin vähenevät.

Kohti sähköbusseja

HSL:n bussiliikenteen päästötaso on alentunut viime vuosina kaluston uusiutumisen ja biopolttoaineen käytön seurauksena. Parhaimmat biopolttoaineet alentavat bussien CO2-päästöt lähes sähköautojen tasolle. HSL hyväksyy ainoastaan jätteistä ja tähteistä tuotetut biopolttoaineet. HSL on myös mukana RED95-hankkeessa, jossa testataan kotimaista jätepohjaista etanolidieseliä.

Uusinta ympäristöteknologiaa bussipuolella edustavat sähköbussit. Sähköbussit ovat dieselbusseihin verrattuna lähipäästöttömiä, hiljaisia ja energiakustannuksiltaan edullisia. HSL:n tavoitteena on, että vuonna 2025 kaikki liityntälinjat ajetaan sähköbusseilla, joiden käyttämä sähkö on kestävästi tuotettua. Bussien määrää on tarkoitus kasvattaa asteittain niin, että vuonna 2015 sähköbusseja on yksi prosentti kalustosta, vuonna 2020 kymmenen prosenttia ja vuonna 2025 30 prosenttia.

Sähköbussien laajamittainen käyttöönotto edellyttää kuitenkin bussien latausjärjestelmän rakentamista, jotta bussit voidaan varustaa pienemmillä akuilla. HSL ohjaa parhaillaan eBusSystems-hanketta, jossa kehitetään sähköbussijärjestelmää latausverkostoineen. Lisäksi HSL:ssä kehitetään bussiliikenteen hankintamallia sähköbussiliikenteeseen soveltuvaksi.

Lisätietoa:

HSL:n ympäristöraportti 2013

Maailman ympäristöpäivä