HSL-alueen joukkoliikenne kärjessä BEST-tutkimuksessa

HSL-alue on paras joukkoliikenteen tarjonnassa, luotettavuudessa, rahalle saadussa vastineessa ja joukkoliikenneuskollisuudessa. Myös mukavuudessa ja joukkoliikenteen yhteiskunnallisessa merkityksessä HSL-alue jakaa parhaimman kaupungin tittelin. Yksittäisistä tekijöistä HSL-alue nousee selvästi muiden kaupunkien yläpuolelle istumapaikan saannissa, joukkoliikenteen toimivuudessa vapaa-ajan matkoilla ja kohtuullisissa lippujen hinnoissa.

Tulokset käyvät ilmi kansainvälisestä BEST –kyselytutkimuksesta, jolla kartoitetaan asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen. Tutkimus tehdään yhteismitallisena kaikissa osallistujakaupungeissa, mikä antaa mahdollisuuden tulosten vertailuun eri osa-alueiden osalta.  Vuoden 2013 BEST -tutkimukseen osallistuivat Geneve, Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma ja Wien.

Kokonaisarvosanalla mitattuna HSL-alue on ollut tutkimuksen paras metropolialue jo vuodesta 2010 lähtien, ja on sitä edelleen. HSL-alueen asukkaista 78 prosenttia on tyytyväisiä joukkoliikenteeseen. Seuraaville sijoille päätyivät tänä vuonna Geneve (72 prosenttia tyytyväisiä), Tukholma (70 prosenttia tyytyväisiä) ja Wien (67 prosenttia tyytyväisiä). Oslossa tyytyväisten osuus jäi 59 prosenttiin, mikä on noin kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2012.

Osallistujamaista tyytyväisyys joukkoliikenteeseen on alhaisinta Kööpenhaminassa, jossa vuonna 2013 asukkaiden tyytyväisyys asettui 52 prosenttiin.

”HSL:n pitkäjänteinen työ joukkoliikenteen kehittämiseksi on kantanut hedelmää. Tutkimustulokset antavat hyvän lähtökohdan joukkoliikenteen suosion lisäämiseksi”, sanoo HSL:n operatiiviset tutkimukset ryhmän päällikkö Antti Vuorela.

Lisää neuvontaa matkan varrelle

BEST-kaupunkien keskiarvon alapuolelle HSL-alue jää kuljettajien käytöksessä ja tiedonsaannissa. Henkilökunnan käytöksen osalta tyytyväisyys kuljettajien ystävällisyyteen on keskitasoa, mutta kuljettajien neuvontakyvyssä tulos on tutkimuksen alhaisin. Tiedonsaannin osalta asukkaat kokevat, että tietoa on helppo saada matkaa suunniteltaessa, mutta tyytyväisyys on vähäisempää pysäkki-informaatioon ja tiedottamiseen liikennehäiriöiden sattuessa.

Luotettavaa liikennettä

HSL-alueella erityisen suurta tyytyväisyyden kasvu on ollut luotettavuudessa. Kahdessa vuodessa kasvua on ollut peräti 24 prosenttiyksikköä. Myönteinen trendi on luettavissa myös asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista. Joukkoliikenteen luotettavuuden parantuminen on usean tekijän summa. Luotettavuuteen parantumiseen on vaikuttanut yhä sujuvampi talviliikenne ja etenkin junaliikenteen luotettavuuden merkittävä parantuminen. Myös ajoaikojen suunnittelu on entistä tarkempaa tarkoitukseen kehitettyjen ohjelmistojen avulla.