HSL selvittää Kehäradan ja Länsimetron vaikutukset liikkumistapoihin

Maanantaina 20. lokakuuta käynnistyvällä liikkumistutkimuksella kerätään tietoa siitä, miten paljon ja millä välineillä Helsingin seudun asukkaat matkustavat. Jatkossa HSL selvittää, miten uusien raideliikenneyhteyksien avautuminen vaikuttaa liikkumiseen.

Liikkumistutkimuksen noin 40 000 hengen otoksessa on mukana asukkaita Helsingin seudun kaikista14 kunnasta. Otannassa on painotettu Vantaata ja Etelä-Espoota eli alueita, joille Kehärata ja Länsimetro tuovat lähivuosina merkittäviä muutoksia. HSL selvittää näiden suurten ratahankkeiden vaikutuksia asukkaiden liikkumistapoihin toteuttamalla tutkimuksen uudelleen sen jälkeen, kun liikenne on kummallakin radalla toiminut jonkin aikaa.

”Tutkimusten tavoitteena on saada monipuolinen ja luotettava kuva liikkumistavoista ja niiden muutoksista. Tutkimuksen tuloksista saadaan myös vertailuaineistoa liikenne-ennustemallien tuloksille. Malleihin pohjautuvia vaikutusarvioita käytetään liikennejärjestelmäsuunnittelussa”, HSL:n liikennetutkija Pekka Räty selvittää.

HSL toteutti laajan liikkumistutkimuksen edellisen kerran vuonna 2012. Sen tulokset kertoivat historiallisesta käänteestä: ensimmäistä kertaa 50 vuoteen matkustaminen joukkoliikenteellä on pääkaupunkiseudulla kasvanut nopeammin kuin yksityisautoilu. Joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudulla tehdyistä moottoriajoneuvomatkoista nousi prosenttiyksiköllä vuodesta 2008.

Tämän vuoden liikkumistutkimus toteutetaan pääosin Internet-kyselynä. Poikkeuksena ovat alle 15-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet, joille kysely tehdään puhelinhaastatteluna. Lisäksi osaa 15–64-vuotiaista tavoitellaan myös puhelimitse. Vastaajia pyydetään kirjaamaan matkapäiväkirjaan kaikki yhden arkivuorokauden aikana tekemänsä matkat, kävelymatkat mukaan lukien. Tutkimukseen valitut saavat etukäteen postitse kysymyslistat, mikä nopeuttaa kyselyyn vastaamista. Vastaamisen tueksi on luotu myös Android-käyttöjärjestelmällä toimiviin puhelimiin ladattava sovellus, jota voi halutessaan käyttää apuna kuljettujen matkojen tallentamisessa.

Liikennetutkimuksen lisäksi meneillään on HSL:n matkatutkimus. Siinä tutkitaan Kehäradan vaikutusalueella tehtäviä matkoja, joiden osana on joukkoliikenne, sekä kaikkia Lentoasemaan liittyviä matkoja. Matkatutkimuksen kyselyt junissa ovat jo päättyneet, mutta jatkuvat busseissa marraskuun loppuun. Lentoasemalla kyselyjä tehdään loka-marraskuun vaihteessa.

Lisätietoa tutkimuksista