Suomenlinnan lautoilla tyytyväisiä matkustajia

Suomenlinnan lauttaliikenteessä matkustajien tyytyväisyys HSL:n palveluihin on kesäisin erittäin korkea.

”Tyytyväisyys on pysynyt lauttaliikenteessä hyvällä tasolla vuodesta toiseen matkustajamäärien kasvusta huolimatta”, sanoo operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela. Kesällä 2014 hyvän tai erittäin hyvän arvosanan lauttaliikenteelle antoi 91 prosenttia matkustajista, ja yleisarvosanan keskiarvo oli 4,24 (asteikolla 1 - 5).

Matkustajien tyytyväisyys lauttaliikenteen eri tekijöihin oli kesällä 2014 pääasiassa melko hyvän ja erittäin hyvän välillä. Ainoastaan odottamisolosuhteet laitureilla jäivät keskinkertaisen ja hyvän arvosanan välille. Erityisesti laiturijärjestelmän toimivuus ruuhkaisina aikoina herättää kritiikkiä, ja laitureille toivotaan lisää penkkejä ja katoksia. Suomenlinnan asukkaat ovat pääsääntöisesti tyytymättömämpiä kuin muut matkustajat, ja he antavat myös aikataulujen sopivuudelle keskimääräistä heikomman arvosanan.

Ajoneuvoa kuljettavien matkustajien mielestä maksuautomaattien käyttö on helppoa ja ajoneuvon kuljettaminen lautalle ja lautasta on sujuvaa. Tyytyväisyys autopaikkojen riittävyyteen ja ajoneuvojen paikkavarausjärjestelmään on sen sijaan vähäisempää. Avointa palautetta annettiin runsaasti polkupyörän kuljetusmaksusta, jota pidettiin liian korkeana.

Joukkoliikenne on turvallinen valinta
Kesäisin mitattu tyytyväisyys on pysynyt vakaana myös muussa HSL:n joukkoliikenteessä. Kesällä 2014 tyytyväisiä oli 86 prosenttia matkustajista, ja yleisarvosanan keskiarvo oli 4,07.

Tyytyväisyys luotettavuuteen on jatkanut kasvuaan raitioliikenteessä. Junaliikenteen luotettavuus sen sijaan on laskenut kesällä 2013 saavutetusta hyvästä tasosta. Muutokseen vaikuttaa osaltaan junien kääntöaikoihin tehty lyhennys. Siisteys on parantunut tai pysynyt kesän 2013 tasolla kaikissa kulkumuodoissa metroa lukuun ottamatta.

Kesän 2014 tutkimuksessa jatkettiin kesällä 2013 aloitettua turvallisuuden erityisteemaa. ”Bussiliikenteessä matkustaminen koetaan turvalliseksi ja raitioliikenteessä turvallisuus on parantunut. Turvattomuutta koetaan joukkoliikenteessä suhteellisen vähän”, Antti Vuorela toteaa. Turvattominta on matkustajien mielestä viikonloppuisin metro- ja lähijunaliikenteessä. Metroasemilla turvallisuus on kohonnut vuodesta 2013, mutta samalla metrossa matkustamista vältetään hieman edellisvuotta enemmän.

HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin ympärivuotisella kyselytutkimuksella. Kesän 2014 tutkimusjakson (1.6. – 31.8.) aikana kyselyyn vastasi Suomenlinnan lauttaliikenteessä 1 228 matkustajaa. Muissa joukkoliikennevälineissä vastaajia oli yhteensä 5 081: busseissa 4 238, lähijunissa 425, raitiovaunuissa 312 ja metrossa 106. Kyselyitä tehtiin maanantaista torstaihin klo 6 – 18, perjantaisin klo 6 – 16 ja kesäviikonloppuisin lauttaliikenteessä klo 10 – 14.