HSL valmistautuu suurten joukkoliikennemuutosten vuoteen 2015

Heinäkuussa käynnistyvä Kehäradan junaliikenne aloittaa suurten muutosten vuoden 2015 Helsingin seudun liikenteessä. Elokuussa Vantaan bussilinjat siirtyvät Kehäradan liikennöintiin sovitettuihin aikatauluihin ja reitteihin. Samaan aikaan Vuosaaren ja Myyrmäen välillä alkaa uuden runkolinjan 560 liikennöinti. Myös Espoon bussilinjastoon on tulossa muutoksia.

HSL:n asiakkaat ovat kommentoineet vuosien 2015-2016 liikennöintisuunnitelmaa aktiivisesti verkossa. Kommentointiaika oli 18.12.2014-14.1.2015.

”Liikennöintisuunnitelmaan tuli kuukauden aikana lähes 500 kommenttia HSL:n verkkosivuilla. Asiakkaiden kommentit on otettu huomioon liikennöintisuunnitelman viimeistelyssä. Eniten kommentteja keräsivät Espoon Lintuvaaran suunnalla liikennöivät linjat 22, 23 ja 231 ja Vantaalla linjan 516 lakkautus”, linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmän päällikkö Arttu Kuukankorpi kertoo.

Varsinaisen liikennöintisuunnitelman kommentoinnin ohella asiakkaat ovat esittäneet toivomusaloitteita liikennöinnin lisäämiseksi muun muassa Kehäradan ja runkolinjan 560 yöliikenteeseen, Helsingin laivaterminaaliyhteyksiin sekä Pohjois-Espoon ja Kauklahden yhteyksiin.

Vantaan linjasto uudistuu

Kehäradan liikennöinnin alkaessa nykyiset I- ja M-junat korvataan I- ja P-junilla. I-juna ajaa Kehäradan lenkin reittiä Helsinki-Tikkurila-Lentoasema-Vantaankoski-Huopalahti-Helsinki ja P-juna vastaavan lenkin myötäpäivään. Kehäradan junat parantavat merkittävästi joukkoliikenneyhteyksiä Helsinki-Vantaan Lentoasemalle. I- ja P-junat toimivat myös poikittaisyhteytenä Itä- ja Länsi-Vantaan välillä.

Elokuun puolivälissä Vantaan bussiliikenne uudistuu täysin. Linjojen reitit, aikataulut ja linjanumerot muuttuvat. Vastaava muutos tapahtuu Espoossa, kun Länsimetron liikenne alkaa vuonna 2016 ja liityntälinjasto otetaan käyttöön. Vantaan bussilinjastouudistusta on suunniteltu neljässä alueellisessa suunnitelmaprojektissa, joiden pohjalta on muodostettu koko Vantaan kaupungin kattava linjastosuunnitelma.

Kehäradan junaliikenne ja Vantaan bussilinjasto muodostavat kokonaisuuden niin liikenteen järjestämisen kuin kustannusten näkökulmasta. Koko Vantaan kattavasta linjastosuunnitelmaluonnoksesta pyydettiin kesällä 2013 lausunnot HSL:n jäsenkunnilta Talous- ja toimintasuunnitelman 2014–2016 yhteydessä. Lausuntokierroksen jälkeen linjastosuunnitelmaluonnokseen on tehty useita muutoksia toimivan kokonaisuuden varmistamiseksi sekä kustannusten pitämiseksi sovitulla tasolla. Lopulliset aikataulut valmistuvat toukokuussa.

Vantaan suunnan muutoksista eniten vastustusta sai linjan 516 (Hakaniemi–Maunula–Martinlaakso) lakkauttaminen. Liikenne lakkaa, koska Linjalle 516 on käyttökelpoisia ja tiheästi liikennöiviä korvaavia vaihdollisia yhteyksiä, esimerkiksi lähijuna ja Helsingin linja 51. Linjan säilyttäminen edellyttäisi kuntien rahoituksen kasvattamista.

Runkolinja Itä-Helsingin ja Myyrmäen välille

Elokuussa avattava runkolinja 560 (Rastila-Vuosaari-Mellunmäki-Kontula-Malmi-Paloheinä-Kuninkaantammi-Myyrmäki) on matka-aikaa lyhentävä poikittainen oikoreitti, joka tarjoaa erinomaisen vaihtoyhteyden Kehäradalle. Linja korvaa nykyisen linjan 78 sekä osan Vuosaaren metron liityntälinjoista. Myös Paloheinän ulkoilualueelle on entistä helpompaa tulla bussilla. Pidemmällä aikavälillä linjan jatkaminen Myyrmäestä Matinkylään asti on mahdollista.

Espoon bussilinjaston merkittävät muutokset tapahtuvat yhteyksissä Etelä-Espoosta Otaniemen, Munkkiniemen, Meilahden, Pasilan ja Hakaniemen alueelle. Linjan 231 lakkauttaminen korvataan Vallikalliossa ja Lintuvaarassa liityntälinjojen 22 ja 23 reittimuutoksilla sekä linjalla 510 liikennöidään laajoilla liikennöintiajoilla. Yölinjan 231N liikenne säilyy, vaikka reitti muuttuu hieman Mäkkylässä. Linjat 503, 504 ja 505 lakkautetaan syysliikenteen alkaessa ja korvataan uudella linjalla 551 Pasila–Meilahti–Westendinasema. Linjaa 551 liikennöidään arkisin ruuhka-aikoina 10 minuutin vuorovälillä. Linjalle 551 on hyvät vaihtoyhteydet Länsiväylän seutulinjoilta Westendinasemalla ja Karhusaarensolmussa.

Lähibussilinjan 237 jakamista linjoiksi 36 (Konala–Kannelmäki–Maununneva–Pirkkola) ja 237 (Pajamäki–Mäkkylä–Leppävaara) kiiteltiin useissa kommenteissa. Muutosten myötä voidaan parantaa liityntäyhteyksiä Mäkkylän suunnasta Pitäjänmäen asemalle sekä parantaa linjan luotettavuutta.

HSL seuraa aktiivisesti syksyllä 2014 uudistuneiden Sipoon ja Kirkkonummen linjastojen toimivuutta. Kirkkonummen kunta on esittänyt liikennöinnin säästötoiveita, joihin HSL pohtii vaihtoehtoja keväällä 2015. Keravalla ainoa merkittävä muutos on linjan 973 reitin lyhentäminen Vantaalla.

Mikä on liikennöintisuunnitelma?

Vuosittain laadittavaan liikennöintisuunnitelma sisältää keskeisimmät toteutettavat reitti- ja palvelutasomuutokset. Vuosittainen suunnitelma on voimassa tulevan kesäliikenteen alusta seuraavan vuoden talviliikennekauden loppuun.

HSL on laatinut suunnitelman yhteistyössä kuntien joukkoliikenneasiantuntijoiden, koulutoimen edustajien ja liikennöitsijöiden kanssa. Asukkaat voivat osallistua kommentoimalla suunnitelmia HSL:n verkkosivuilla. HSL:n hallitus hyväksyy liikennöintisuunnitelman. Suunnitelmasta aiheutuvat kustannusmuutokset pohjautuvat yhtymäkokouksen hyväksymään talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Liikennöintisuunnitelma 2015-2016

Vantaan joukkoliikennelinjasto
 


Lisätietoja:
osaston johtaja Tero Anttila, puh. 050 555 2932
linjasto- ja aikatauluryhmän päällikkö Arttu Kuukankorpi, puh. 040 505 2226