HSL:n hallituksen päätökset 10.2.2015

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015393.HTM

Lähijunaliikenteen tarjouskilpailu
Hallitus valtuutti toimitusjohtaja Rihtniemen neuvottelemaan huhtikuun loppuun mennessä VR:n tarjouksen pohjalta aiesopimuksen vuosille 2016 – 2021. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput
Hallitus merkitsi tiedoksi selvityksen ”Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa: Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput”. Lisäksi hallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoa, millaisia alennusryhmiä uudessa lippujärjestelmässä pitäisi olla ja miten alennukset voidaan kustantaa. Hallitus ottaa kantaa erityisryhmien alennus- ja vapaalippuihin saatuaan kuntien lausunnot. Linkki alkuperäiseen esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015393-3.HTM.

Sopimusmuutos HSL:n ja HKL:n välillä pysäkkien, asemien ja terminaalien staattisesta informaatiosta
Hallitus hyväksyi sopimusmuutoksen takautuvasti 1.1.2015 alkaen. Uuden sopimuksen myötä Helsingin staattisen informaation hoitokustannukset alenevat noin 15 – 25 prosenttia. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015393-4.HTM.

Liikennöintisopimuksen jatkaminen
Hallitus päätti jatkaa Vantaan sisäisen linjan V88 sopimuskautta kahdella vuodella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015393-5.HTM.

Bussiliikenteen osto linjalle 280
Hallitus hyväksyi Oy Pohjola Liikenne Ab:n suorahankintajärjestelyn Veikkolan liikenneyhteyksien turvaamiseksi. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015393-6.HTM.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma
Hallitus päätti tilata konsulttityön ”Raide-Jokerin hankesuunnitelma” konsulttiryhmältä Ramboll Finland ja WSP Finland. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015393-7.HTM.

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma
Hallitus hyväksyi Raitioliikenteen linjastosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi vuodesta 2016 lähtien. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015393-8.HTM..

Metron yöliikennekokeilun kokemukset
Hallitus merkitsi tiedoksi saadun informaation yömetron kokemuksista. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015393-9.HTM.

Lausunto Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelmasta
Hallitus antoi kaupunkiradasta esityksen mukaisen lausunnon. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015393-10.HTM.

Yhteenveto HLJ 2015 –luonnoksen lausunnoista ja kannanotoista
Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015393-12.HTM.