Tyytyväisyys joukkoliikenteeseen korkealla tasolla

Matkustajista 85,2 prosenttia oli tyytyväisiä HSL-alueen joukkoliikenteeseen syys–marraskuussa 2014. Matkustajien tyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla vaikka laski hieman syksyn 2013 erinomaisesta tasosta.

Metroa lukuun ottamatta tyytyväisyys heikkeni syksyllä 2014 kaikissa liikennemuodoissa. Tyytyväisyys metron täsmällisyyteen koheni, ja matkustajat ovatkin edelleen tyytyväisimpiä juuri metroliikenteeseen. Heikoimmin menestyi lähijunaliikenne, jonka matkustajista 82 prosenttia oli tyytyväisiä. Syynä on muun muassa lähijunien täsmällisyyden heikkeneminen syksyllä 2014.

Syksyllä 2014 HSL:n järjestämisvastuulle siirtyivät Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset linjat sekä alueille kulkevat seutulinjat. Kirkkonummella matkustajat olivat poikkeuksellisen tyytyväisiä kuljettajiin, mutta yleinen tyytyväisyys oli silti alle HSL-alueen keskiarvon.

Uusista Flirt-junista positiivista palautetta

”Matkustajien tyytyväisyys lähijunien siisteyteen on selvässä nousussa. Vanhaa junakalustoa korvataan uusilla Flirt-junilla, jotka ovat olleet matkustajille mieluisia. Siisteys on kohentunut myös vanhoissa junissa, ja kaikkiaan tyytyväisyys siisteyteen on kohentunut kaikissa liikennemuodoissa”, sanoo HSL:n operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela.

Syksyllä selvitettiin myös matkustajien halukkuutta käyttää mobiililippua matkakortin sijaan. Vastaajista kolmasosa oli halukkaita siirtymään mobiililippuun. Keskimäärin mobiililipusta kiinnostuneimpia olivat matkustajat, joilla on mahdollisuus oman auton käyttöön, ja joukkoliikennettä harvoin käyttävät matkustajat. Miehet olivat hieman naisia kiinnostuneempia mobiililipusta.

HSL mittaa tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin ympärivuotisella kyselytutkimuksella, joka tehdään arkisin joukkoliikennevälineissä. Syksyllä 2014 tutkimukseen osallistui yli 25 000 matkustajaa.

Lisätiedot:

Ryhmäpäällikkö Antti Vuorela, p. 09 4766 4241

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat saatavilla Asty Web -nettitietokannasta osoitteesta
https://hsl.louhin.com/asty/

Nettitietokannasta saa lisätietoja liikennetutkija Hanna Kitiltä, p. 040 7527 426.