Itä-Helsingissä rakennetaan uuden Runkolinjan 560 pysäkkejä

Uuden runkobussilinjan 560 liikennöinti käynnistyy elokuussa. Linjan pysäkkien rakentaminen alkaa Itä-Helsingissä.

Itä-Helsingissä urakka alkaa viiden pysäkin rakentamisella Kontulantiellä. Nykyisten pysäkkien laatutasoa nostetaan pidentämällä pysäkit vähintään 36 metrin mittaisiksi. Pysäkin pidentäminen ja kulkuyhteyksien parantaminen aiheuttaa muutoksia nykyisiin istutuksiin ja muutamia puita joudutaan poistamaan. Pysäkit ovat käytettävissä myös parannustöiden aikana työaikaisin järjestelyin.

Linjan pohjoisosien pysäkkien rakentaminen alkaa hieman myöhemmin, ja tavoitteena on saada kaikki pysäkit pääpiirteittäin valmiiksi, kun linjan liikennöinti alkaa 10. elokuuta.

Linja 560 tarjoaa uuden poikittaisen runkoyhteyden Vuosaaren ja Myyrmäen väliselle 28 kilometrin reitille. Linja tarjoaa muun muassa tehokkaan vaihtoyhteyden Kehäradan junista Itä-Helsinkiin Malmin aseman kautta.

Runkolinjoilla pysäkinvälit ovat harvempia ja vuorovälit tiiviimpiä kuin muilla busseilla, jotta liikenne olisi raideliikennemäisen tehokasta. Pysäkkien sijoittelussa tärkeimpiä kriteereitä ovat olleet hyvät vaihtoyhteydet. Myös liikennevaloetuudet ja uusi joukkoliikennetunneli Pohjois-Helsingin Paloheinästä Kuninkaantammeen nopeuttavat bussien kulkua.

Linja 560 liikennöi ruuhka-aikaan 7–8 minuutin välein, viikonloppuisin päiväsaikaan 10–15 minuutin välein ja vuorokauden hiljaisempina tunteina 20–30 minuutin välein. Liikennöintiaika on arkisin noin kello 4.45–23.30 ja viikonloppuisin noin kello 5.30–23.30.

Linjan 560 reitti kartalla