Enemmistö kuljettajista antaa HSL:lle hyvän arvosanan

HSL selvitti huhti–toukokuussa linja-autonkuljettajien tyytyväisyyttä HSL:n toimintaan kyselytutkimuksella. Tulokset olivat hyviä.

Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista kuljettajista antoi HSL:n toiminnalle arvosanan melko hyvä tai erittäin hyvä. Keskinkertaisen arvion antoi kolmannes vastaajista. Noin joka kymmenes kuljettaja piti HSL:n toimintaa joko melko huonona tai erittäin huonona.

Suurin osa vastaajista on osallistunut HSL:n järjestämään koulutukseen. Koulutusta pidetään tasoltaan melko hyvänä tai erittäin hyvänä, ja lähes kolme neljäsosaa kuljettajista ilmoitti saaneensa koulutuspäivästä tietoa, jota on pystynyt hyödyntämään työssään.

Ajoajat jakavat mielipiteitä

Aikaisempien vuosien tapaan HSL:n aikataulu- ja ajoaikasuunnitteluun oltiin sekä tyytyväisiä että tyytymättömiä. Kuljettajista puolet arvioi pystyvänsä noudattamaan aikatauluja, runsas kolmasosa puolestaan ei.

Enemmistö kuljettajista kokee olonsa turvalliseksi arkisin työmatkaliikenteessä. Myöhäisliikenteessä tilanne on toinen: 45 prosenttia vastaajista kokee olonsa turvalliseksi arkisin myöhäisliikenteessä ja 35 prosenttia viikonlopun myöhäisliikenteessä. Yhdeksän kuljettajaa kymmenestä ei ole joutunut väkivallan kohteeksi työssään viimeisen vuoden aikana, mutta runsaat 40 prosenttia vastaajista ilmoitti kokeneensa häiriköintiä.

”Kuljettajatutkimus antaa meille vuosittain arvokasta tietoa linja-autonkuljettajien mielipiteistä, jonka avulla voimme kehittää joukkoliikennepalveluja”, sanoo HSL:n operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 497 linja-autonkuljettajaa kahdeksasta eri yrityksestä. Tutkimukseen osallistui Helsingin Bussiliikenne Oy, Nobina Finland Oy, Oy Andersson Ab, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Oy Pohjolan Liikenne Ab, Tammelundin Liikenne Oy, Transdev Finland Oy ja Åbergin Linja Oy. Kyselylomakkeita jaettiin varikoilla ja HSL:n järjestämissä koulutuksissa 7.4.–15.5.2015. Kyselyyn pystyi vastaamaan myös internetissä.

Lisätiedot:
Antti Vuorela, HSL:n operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö, p. 040 504 4582