HSL kerää tietoa liikkumistottumuksista Herttoniemen alueella

HSL kartoittaa liikkumistottumuksia Herttoniemen alueella. Tavoitteena on kerätä aineistoa työhön, jossa selvitetään Herttoniemen alueen linjaston uudistamistarpeita. Herttoniemen lisäksi alueeseen kuuluvat Roihuvuori, Roihupelto ja Tammisalo. HSL odottaa aktiivista osallistumista nettikyselyyn yksityisautoilijat, pyöräilijät ja kävelijät mukaan lukien.

”Ajatuksena on löytää olemassa olevasta linjastosta sellaisia kohteita, joita voi pienillä muutostoimilla muokata vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Tekeillä ei ole merkittäviä muutoksia bussien käyttämiin katuihin. Nyt suunniteltavat muutokset toteutetaan vaiheittain syksystä 2017 alkaen”, HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Eeva Rinta sanoo.

Karttakysely on avattu

Karttapohjainen kanava verkossa on avoinna osoitteessa www.hsl.fi/herttoniemi. Kyselyllä haetaan uusia ideoita linjastosuunnittelun tueksi. Karttapalveluun voi merkitä tietoja matkoista, joiden lähtö- tai määränpää on Herttoniemessä, Roihuvuoressa, Roihupellossa tai Tammisalossa. Kyselyyn ovat tervetulleita vastaamaan myös henkilöt, jotka eivät käytä joukkoliikennettä. Kysely on avoinna 10.1.2016 asti.

Nettipalvelun lisäksi HSL jalkautuu Herttoniemen alueen pysäkeille tekemään haastattelututkimuksia 9. joulukuuta alkaen.

Suunnitteilla olevia muutoksia Herttoniemen alueella

Vuosille 2016-2018 jo suunnitellut muutokset Herttoniemen ja yritysalueen joukkoliikenteessä luovat mahdollisuuksia tarkastella uudelleen alueen bussiliikennettä. Esimerkiksi yritysalueella kysyntä painottuu arjen päiväliikenteeseen, kun iltaisin ja viikonloppuisin matkustajia on vähemmän. Suunnitelman tavoitteena on sovittaa bussiliikenne vastaamaan paremmin kysyntää sekä suunnata bussiliikenne alueille, missä matkustajapotentiaalia on eniten. Suunnitelmalla etsitään myös sujuvuutta poikittaisyhteyksiin ja alueen sisäisiin matkoihin. Muutokset toteutetaan vaiheittain syksystä 2017 alkaen.

Muutoksia 2016-2018:
•    Länsimetron avautumisen myötä syksyllä 2016 metron vuorovälit tihenevät.
•    Herttoniemen ja Munkkivuoren välille on suunnitteilla uusi runkolinja 500, joka perustuu nykyisiin linjoihin 58 ja 58B. Runkolinjaa varten toteutetaan erilaisia toimenpiteitä reitin nopeuttamiseksi, ja tavoitteena on aloittaa linjan liikennöinti syksyllä 2017. Herttoniemen ja Itäkeskuksen väliselle osuudelle suunnitellaan korvaavaa yhteyttä.
•    Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmassa on suunniteltu linjan 79 jatkamista Puistolaan sekä uuden ruuhkalinjan 79B Latokartano - Siilitie perustamista syksyllä 2017.
•    Linjat 50 ja 59 siirtyvät Herttoniemestä Sompasaareen, kun Kalasataman keskus ja uudet katuyhteydet valmistuvat syksyllä 2018. Muutoksella voidaan tarjota uusia joukkoliikenneyhteyksiä kasvavan Kalasataman asukkaille. Muutos parantaa myös Herttoniemen bussiterminaalin toimivuutta, kun runkolinja 500 ja Laajasalon uudet asukkaat lisäävät bussiliikennettä terminaalissa. Herttoniemen ja Kalasataman välillä säilyvät edelleen tiheät yhteydet metrolla ja uudella runkolinjalla.