Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus selvittää myös Helsingin seudun asukkaiden matkustamista

Valtakunnallinen, viiden vuoden välein tehtävä henkilöliikennetutkimus on alkanut ja se jatkuu vuoden loppuun. Helsingin seudun neljästätoista kunnasta poimitaan tutkimukseen noin 12 500 vähintään kuusi vuotta täyttänyttä asukasta, joilta kysytään heidän matkustustavoistaan sekä liikkumisensa määrästä. Kyselyitä tehdään sekä puhelimitse, kirjeitse että verkossa.

Tutkimuksen teettää Liikennevirasto ja tiedot kerää TNS Gallup. HSL on tutkimuksessa liikenneviraston kumppani. Helsingin seudun asukkaan, joka tutkittavien joukkoon osuu, kannattaa ehdottomasti vastata kyselyihin. 

”Valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta saadaan merkittävää tietoa suomalaisten liikkumistottumuksista sekä niiden muutoksista kaikkina vuodenaikoina”, HSL:n liikennetutkija Pekka Räty sanoo. ”Tietoja käytetään hyödyksi esimerkiksi liikkumismahdollisuuksien ja liikenneturvallisuuden parantamisessa sekä liikenteen ympäristöhaittojen vähentämisessä.”

Tutkimukseen kerätään koko massa 65 000 suomalaisen liikkumiseen liittyviä tietoja. Tarkemmat tutkimukset tehdään Helsingin, Joensuun, Oulun, Riihimäen, Salon, Tampereen ja Turun seuduilla, Päijät-Hämeessä sekä itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2017 lopussa.

Tutkimuksen verkkosivut